Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Slipp problem med fåglar

Anticimex Fågelsäkring

Fåglar är vackra när de lever i naturen, men tyvärr slår de sig ofta ner på ställen där de gör mer skada än nytta. Anticimex Fågelsäkring består av effektiva lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem. De är också i möjligaste mån osynliga för att inte störa arkitekturen. Lösningarna anpassas efter platsen och kan exempelvis bestå av nät, piggar, vajrar, ljud eller el-lister.

Fåglar kan ställa till stor skada

I städerna är fåglar ett kostsamt problem när de smutsar ner med sin frätande avföring, river upp skräp och stör människor. Deras spillning kan sprida kvalster och bakterier såsom salmonella, och många upplever dessutom obehag när det samlas en stor mängd fåglar på samma plats.

Säkra din fastighet mot fåglar

Alla byggnader mår bra av att säkras mot fåglar, eftersom stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar kan täppas igen av spillning och bomaterial. Spillningen fräter dessutom på tak och fasader, som då kan släppa in fukt som följd. För ett företag ser det illa ut att byggnaden är nedsmutsat av fågelspillning, och för restauranger kan fåglarnas närvaro innebära att gästerna uteblir.

Våra metoder mot fåglar och problem de orsakar

Piggar

Tack vare dess fl exibilitet och storleksvariation, kan piggar användas på olika typer av ytor, såsom skyltar, takfästen, takåsar med mera. De hindrar fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem.

Nät

Nät är ett långvarigt, säkert och ekonomiskt sätt att skydda ett område, till exempel ljusgårdar, undersidan av takutsprång och andra språng, vrår och öppna platser där fåglar inte är önskvärda.

Vajrar

Tunna, diskreta vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Vajrarna kan monteras i en eller fl era rader och fungerar på nästan alla ytor. De passar speciellt bra till fönsterbrädor och lister.

Ellister

Ellister är en mycket effektiv metod som använder strömimpulser. Konstruktionen är ofarlig för människor och djur, men strömimpulsen upplevs som obehaglig vilket gör att fåglarna undviker att slå sig ned.

Vill du ha vår hjälp med fågelskydd?

Kontakta oss om du är intresserad av Anticimex Fågelsäkring. Vi hjälper gärna till.

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
*måste fyllas i

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.