Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Anticimex - Service och underhåll av fasta släcksystem

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. Ett automatiskt släcksystem skyddar viktiga delar i verksamheten i händelse av brand och det är viktigt att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Service och underhåll av släcksystemet är därför en viktig faktor och ställer höga krav på kompetens och erfarenhet hos dem som utför arbetet. Anticimex behöriga brandskyddstekniker genomför löpande kontroller, service och underhåll av Ansulex fasta släcksystem i hela Sverige. Arbetet sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.

 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.