Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Skadeanmälan dolda fel-försäkring

Skadeanmälan för köpare

Detta dokument fylls i av köparen om det i köpekontraktet avtalats mellan säljare och köpare att köpare får anmäla dolda fel direkt till säljarens dolda fel-försäkring hos Anticimex Försäkringar AB.

Detta dokument kommer att vidarebefordras till säljaren för deras kännedom.

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
Är skadan anmäld till villahemförsäkring?

Uppgifter om anmälaren

ska fyllas i
ska fyllas i
Godkänner du e-postkorrespondens?
*måste fyllas i

Uppgifter om köparen

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format

Uppgifter om säljaren

ska fyllas i
Har ni haft kontakt med säljarna? (Om ja, bifoga all korrespondens och/ eller skriv längre ned i dett formulär vad som sagts och när det skett.)

 

Bifoga kopior av följande:

Samtliga sidor av köpekontrakt, köpebrev och eventuella sidoavtal.

Frågelista, om sådan inte upprättats ska det anges.

Mäklarens visningsprospekt i färg (inkl. bilder från försäljningen) om detta finns sparat. I annat fall bifoga objektsbeskrivning.

En skriftlig redogörelse/ reklamation gällande de fel som finns.

 

Vill du skicka med vanlig post?

Anticimex Försäkringar

Att: Skadeavdelningen

Box 47025

SE-100 74 Stockholm

 

 

Reklamation av köp av fastighet

Detta dokument fylls i av köparen om det i köpekontraktet avtalats mellan säljare och köpare att köpare får anmäla dolda fel direkt till säljarens dolda fel-försäkring hos Anticimexd Försäkringar AB.

Detta dokument kommer att vidarebefordras till säljaren för deras kännedom.

 

Kravställare

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.