Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Christian Callstam, Gruppchef och Arbetsmiljöcoach

Christian har arbetat på Anticimex kontor i Göteborg sedan 2007. Nu som gruppchef för tjänsten Anticimex Trygghetsavtal samt arbetsmiljöcoach.

Hur hamnade du på Anticimex?

Efter avslutad högskoleexamen inom miljöområdet lade jag ut mitt CV på nätet. Efter en tid blev jag kontaktad av en rekryteringsfirma som ville att jag skulle komma på intervju gällande ett vikariat på Anticimex med goda möjligheter till förlängd anställning. När jag började på Anticimex 2007 var jag anställd som hygientekniker. Nu, fem år senare, har jag fått möjlighet att prova på flera olika spännande arbetsuppgifter. I dagsläget har jag en delad tjänst där jag arbetar som gruppchef för vår Trygghetsavtalsavdelning och som arbetsmiljöcoach där jag levererar vår tjänst Anticimex Arbetsmiljö.

Vad innebär ditt arbete?

Min roll som gruppchef handlar mycket om att leda, motivera och inspirera medarbetare till att göra ett gott arbete och ett bra resultat under bästa möjliga förutsättningar, både fysiskt och psykosocialt.

I min roll som arbetsmiljöcoach är jag ute och möter företagare i deras egen verksamhet. Min uppgift handlar om att coacha kunderna i att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet, vilket på sikt ska leda till en bättre arbetsmiljö för de anställda. En bättre arbetsmiljö innebär bland annat att ohälsa i form av sjukdomar och olyckor minimeras, att man skapar en attraktivare och mer trivsam arbetsplats, att personalomsättningen minskar och att lönsamheten för verksamheten i sin tur ökar.

Vilken är din största utmaning på jobbet?

Min största utmaning och det som jag tycker är viktigast i arbetslivet, både för min egen och för Anticimex del, är att skapa goda och nära relationer.

I rollen som gruppchef är det för mig otroligt viktigt med en god sammanhållning, dels i vår grupp, men även med övriga medarbetare på Göteborgskontoret och övriga kontor runt om i landet.

I rollen som arbetsmiljöcoach är det viktigt att skapa goda relationer med de kunder som anlitar oss. En god relation med kund gör för det första arbetet mycket roligare och skapar också mycket bättre möjligheter för mig att hjälpa kunden.

Vad är det roligaste med att arbeta på Anticimex?

Det är möjligheten till att prova på flera olika arbetsuppgifter där den gemensamma nämnaren är att hjälpa våra kunder.

Hur skulle du beskriva vår företagskultur?

Det finns alltid en positiv vilja att sträva framåt för att hitta nya möjligheter och lösningar för att hjälpa våra kunder. Det sker en ständig utveckling inom våra etablerade tjänster samtidigt som det finns mod att prova på nya tjänsteområden.

Publicerad: 2016-01-28

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.