Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Grilla säkert i sommar

Nyheter 2016-06-16

Sommartider är grilltider, men var noggrann med förberedelserna – det är alltid lättare att förebygga en brand än att släcka den.

 • Anpassa släckutrustningen efter vilken sorts grill du använder. Längre ner kan du läsa vilken utrustning som passar till vilken grill.
 • Placera alltid din grill på plant och brandsäkert underlag.
 • Tänk på att ha säkert avstånd till brännbart material så att eventuella gnistor hinner slockna innan de landar.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt.
 • Alkohol i samband med grillning ökar risken för både personolyckor och bränder.
 • Håll uppsikt över barn och husdjur.
 • Ha alltid en telefon för att snabbt kunna larma räddningstjänsten.
 • Uppmärksamma eventuellt eldningsförbud i din kommun innan du börjar grilla.

Grilla med kol

 • En klassisk trädgårdsgrill för kol eller briketter är fortfarande det vanligaste sättet att grilla på. En bra riktlinje är att tända grillen ungefär en halvtimme innan man börjar grilla.
 • Undvik om möjligt att placera grillen på en träaltan. Glödande små kolbitar kan ramla ner mellan springorna och antända torrt gräs eller annat brännbart material under altanen.
 • Använd helst en elektrisk grilltändare, skorstenständare, braständare eller tändpapper istället för tändvätska.
 • Om du ändå använder tändvätska så häll på i god tid och låt den dra in innan du tänder på.
 • Förvara tändvätskan på säkert avstånd från grillen och häll aldrig tändvätska på glödande grillkol!
 • Använd aldrig t-sprit, bensin, etanol eller liknande för att tända.
 • Släck med vatten eller täck över grillen med lock när du har grillat färdigt. Kontrollera att kolen inte glöder efteråt.
 • Töm aldrig ut osläckt aska eller kolrester. Tänk på att askan kan se sval ut men i själva verket glöda under ytan, så låt den svalna ordentligt.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.

Släckutrustning för kolgrill

 • Vatten (gärna en påkopplad vattenslang)
 • Gärna pulversläckare och brandfilt

Grilla med engångsgrill

På utflykt är det alltid säkrast att grilla i färdiga eldstäder eller på en medhavd grill. Ibland är en engångsgrill det enklaste alternativet, men det är viktigt att vara försiktig då de mycket lätt kan orsaka brand.

 • Placera engångsgrillen stadigt på brandsäkert underlag – aldrig på gräs. Även om gräset känns fuktigt torkar det ut av hettan och kan antändas.
 • Var noga med säkerhetsavstånd till allt som kan börja brinna.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.
 • Håll noggrann uppsikt över grillen.
 • Ha alltid vatten till hands så att du snabbt kan släcka.
 • Släck engångsgrillen noga när du har grillat färdigt.
 • Släng aldrig en varm engångsgrill i en soptunna.
 • Uppmärksamma eventuellt eldningsförbud i din kommun innan du börjar grilla.

Släckutrustning för engångsgrill:

 • Vatten – minst en hink
 • Gärna brandsläckare och brandfilt

Grilla med gasol

Det är vanligt att ha en gasolgrill hemma på altanen. Gasolen i sig är inte giftig men mycket brandfarlig, det är alltså viktigt slangar och kopplingar fungerar som de ska.

 • När grillen inte används ska gasen alltid stängas av med huvudkranen.
 • Kontrollera så att slangar och kopplingar är hela och täta. Byt ut spruckna slangar.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan antändas.
 • Börjar det brinna är det viktigt att du kan komma åt att stänga gasventilen – ha gärna en handske till hands som skydd mot hettan.
 • Brand i en gasolgrill ska inte släckas med vatten – använd pulversläckare/koldioxidsläckare eller brandfilt.

Släckutrustning för gasolgrill:

 • Kolsyre- eller pulversläckare
 • Brandfilt
 • Handske för att stänga av kranen

Grilla med elgrill

En elektrisk grill blir snabbt varm och kan vara ett bra och säkert alternativ – men elektricitet och vatten är alltid en riskfylld kombination.

 • Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan antändas.
 • Täck över grillen när den inte används och förvara den skyddad för fukt och regn.
 • Brand i en elektrisk grill ska inte släckas med vatten. Använd pulversläckare/koldioxidsläckare eller brandfilt.

Släckutrustning för gasolgrill:

 • Kolsyre- eller pulversläckare
 • Brandfilt

Du vet väl att du kan köpa både brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare i vår webbshop? Där har vi även en massa andra smarta och användbara produkter till försäljning.

Publicerad: 2016-06-16

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.