Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Vårt hållbarhetsarbete

Varje steg räknas mot en hållbar värld.

Nästan allt vårt arbete handlar om att förebygga. Att undvika en brand betyder mycket för miljön, livsmedelstillverkare som slipper skadedjur behöver inte kassera mat, fuktskador som aldrig uppstår sparar åtskilligt med pengar och byggnadsmaterial. Men i vissa fall räcker det inte att förebygga. Vi arbetar därför intensivt fram olika innovationer som hjälper oss att effektivt lösa kundens utmaningar. Några exempel är våra kemikaliefria bekämpningsmetoder som SMART-tjänster mot råttor och möss, vägglushundar för att upptäcka vägglöss tidigare och värmetält för att bekämpa dem utan kemikalier. Vi arbetar ständigt för att minska mängden kemikalier genom att utveckla våra metoder och hitta nya saneringsalternativ. Vi tror på att det är många saker tillsammans som gör oss hållbara, inte en eller två punktinsatser och sedan är det klart.

Precis som de flesta andra företag har vi stora utmaningar. Vi har sedan en tid tillbaka fokuserat hårdare på vårt hållbarhetsarbete och det grundar sig numera i FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi har identifierat tre stora områden där vi ser att vi kan bidra till en hållbar värld. För oss handlar det om att minska våra bilars koldioxidutsläpp, minska vår kemikalieförbrukning och att bli bättre på att spegla samhällets mångfald vad gäller utländsk bakgrund hos våra medarbetare.

Vårt hållbarhetsarbete berör varje individ på företaget. Varje steg räknas mot en hållbar värld!

Minskad kemikalieförbrukning

Vi arbetar för att påverka ekosystemet så lite som möjligt och utökar ständigt vårt utbud av mekaniska saneringsmetoder för att minska användningen av kemiska preparat.

Läs mer

Minskade koldioxidutsläpp

Vi har inlett en satsning för att minska vår klimatpåverkan genom att reducera våra koldioxidutsläpp med 20 % till den sista december 2020.

Läs mer

Ökad mångfald

Vårt mål är att 20% av våra nyrekryterade medarbetare ska ha utländsk bakgrund.

Läs mer

Visa
Filtrera
Certifikat

Certifikat SS-EN16636:2015

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Kvalitetscertifikat ISO 9001.2008 engelska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Kvalitetscertifikat ISO 9001.2008 svenska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Miljöcertifikat ISO 14001.2004 engelska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Miljöcertifikat ISO 14001.2004 svenska

Ladda ned

.pdf

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.