Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Hållbarhetsarbete

Varje steg räknas mot en hållbar värld.

Nästan allt vårt arbete handlar om att förebygga. Bränder som undviks betyder mycket för miljön, livsmedelstillverkaren som slipper skadedjur behöver inte kassera mat, fuktskador som aldrig uppstår sparar åtskilligt med pengar och byggnadsmaterial. Men i vissa fall räcker det inte att förebygga. Vi arbetar därför intensivt med olika innovationer som hjälper oss att på ett effektivt sätt lösa kundens utmaningar. Bland annat arbetar vi med kemikaliefria bekämpningsmetoder som våra SMART-tjänster mot råttor och möss och vi använder vägglushundar för tidig upptäckt av vägglöss och värmetält för kemikaliefri bekämpning. Vi arbetar ständigt för att minska mängden kemikalier genom att utveckla våra metoder och hitta nya saneringsalternativ. Vi tror på att det är många saker tillsammans som gör oss hållbara, inte en eller två punktinsatser och sedan är det klart.  

Precis som andra företag har vi stora utmaningar. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi har identifierat tre stora områden där vi ser att vi kan bidra till en hållbar värld. För oss handlar det om att minska våra bilars koldioxidutsläpp, minska vår kemikalieförbrukning och att bli bättre på att spegla samhällets mångfald vad gäller utländsk bakgrund hos våra medarbetare.

Vårt hållbarhetsarbete berör varje individ på företaget. Varje steg räknas mot en hållbar värld!

Visa
Filtrera
Certifikat

Certifikat SS-EN16636:2015

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Kvalitetscertifikat ISO 9001.2008 engelska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Kvalitetscertifikat ISO 9001.2008 svenska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Miljöcertifikat ISO 14001.2004 engelska

Ladda ned

.pdf
Certifikat

Miljöcertifikat ISO 14001.2004 svenska

Ladda ned

.pdf
Publicerad: 2016-01-15

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.