Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Miljöarbete

Anticimex arbetar kontinuerligt med att minska störningarna på miljön från verksamhet och produkter.

 Det gör vi bland annat genom:

  • att utveckla metoder som ger minskad användning av kemiska bekämpningsmedel,
  • effektivare användning av råvaror och energi
  • minskning av mängden avfall

Anticimex arbetar med sitt miljöansvar i hela verksamheten. Genom information och utbildning av personalen strävar vi efter att skapa ett individuellt engagemang så att anställda utför sina uppgifter på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vår miljöpolicy

Anticimex produkter och tjänster ska anpassas till och utföras med optimal säkerhet för yttre och inre miljö. Varje förändring i produkt eller tjänst ska vägas mot konsekvensen för miljön. I valet mellan två i övrigt likvärdiga produkter/tjänster ska alltid den med minsta risk för miljön väljas. I samtliga fall ska Anticimex följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till våra miljömål.

Publicerad: 2016-01-15

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.