Ring oss, öppet vardagar 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Smart energianvändning sparar pengar och miljön

Energi och uppvärmning

Vill du sänka dina energikostnader? Ju mer energipriserna stiger, desto intressantare blir det att se över sin energianvändning. Du kan spara mycket pengar genom att energieffektivisera ditt hus och kombinera det med ändrade vanor. Vi kan hjälpa dig genom att göra en energideklaration i ditt hus.

Hur får jag ett bra inomhusklimat?

Under vinterhalvåret tycker vi ofta att det är skönt om det är varmt inomhus. Varma sommardagar vill vi att det ska vara svalt inne. För att uppnå det önskade läget under hela året är det viktigt att huset är välisolerat och inte läcker värme på vintern respektive släpper in för mycket värme på sommaren. Värme försvinner bland annat ut genom byggnadens klimatskal, det vill säga väggar, fönster, tak och golv.

Hur förbättrar jag inomhusklimatet?

Det finns flera åtgärder du kan göra för att förbättra klimatskalet. Du kan exempelvis tilläggsisolera vinden, byta till mer energieffektiva fönster, täta fönster och dörrar med tätningslister och tilläggsisolera fasaden. Den sistnämnda åtgärden är ofta kostsam och lönar sig i stort sett enbart om du redan planerat att renovera fasaden och dess ytskikt. Att byta fönster på hela huset är också kostsamt, men det finns billigare alternativ där en extra isolerruta monteras på befintliga tvåglasfönster med kopplad båge.

Dags att åtgärda ventilationen

När du genomför energiåtgärder på ditt klimatskal blir huset tätare så är det även mycket viktigt att du ser över ventilationen. Ventilationens uppgift är bland annat att avlägsna fukt, gammal/använd luft och emissioner från möbler och boende i huset. Det är nödvändigt med god ventilation för att det inte heller ska uppstå fukt- och mögelproblem.

Ventilationen står vanligtvis för en betydande del av den totala energianvändningen i ett hushåll. Det på grund av att den varma luften som ventileras ut ska ersättas med kall utomhusluft.

Det går att återvinna en del av den värmen som ventileras ut genom värmeväxling.

Om du planerar att byta uppvärmningskälla

Om du planerar att byta uppvärmningskälla är det en god idé att först åtgärda väggar, golv, tak och fönster. Genom att se över och åtgärda byggnadens så kallade klimatskal kan energianvändningen som går till uppvärmning av huset minska en hel del.

Ett minskat värmebehov kräver lägre effekt av den nya värmeanläggningen. En
väl fungerande reglering av värmeanläggningen kan bidra till att energikostnaderna minskar samt att komforten ökar för de boende genom en jämnare inomhustemperatur.

Hushållselen står för runt 20 procent av energianvändningen i ditt hem. Du kan spara en hel del pengar bara genom att skaffa dig goda energivanor.

Det är klokt av dig att vända dig till oss, en oberoende part, för att få hjälp med hur ditt hus energianvändning kan minskas. Genom en besiktning och beräkning kan vi bedömma förutsättningarna för just ditt hus.

 

Publicerad: 2016-03-10

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan

ska fyllas i
Postnumret måste bestå av 5 siffror (mellanslag tillåtet efter 3 siffor)
E-post krävs med rätt format
Beskriv ditt ärende kortfattat

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.