Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Vilket är ditt ansvar som husköpare?

Köparens ansvar

Ska du köpa hus? Vet du vilket ansvar du har som köpare? Att köpa hus är för de allra flesta den största affären i livet. Det är därför viktigt att du vet vad du köper och vilket ansvar du har som köpare. Det största ansvaret ligger hos dig, du som köpare har en omfattande undersökningsplikt. Låt oss hjälpa dig med att besiktiga hus.

Besiktning - tryggare för både säljare och köpare

En husaffär är en stor och komplex affär. Ett fel som upptäcks efter att affären avslutats kan få konsekvenser dig som köpare. I ett hus kan det finnas fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Vi vet hur man besiktigar ett hus, låt oss göra en överlåtelsebesiktning

Du ansvarar för dolda och osynliga fel

Många husköpare har en bild av att alla fel och brister som upptäcks efter tillträdet är dolda fel som säljaren har ett juridiskt ansvar för och ska bekosta. Men så är det ofta inte.

Du som köpare har enligt Jordabalkslagen det största ansvaret att kontrollera husets skick. Köparen har enligt lag en omfattande undersökningsplikt inför sitt husköp. Om du inte fullgjort din undersökningsplikt kan du inte kräva ersättning eller avdrag på köpeskillingen eller häva köpet på grund av fel som du som köpare borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Köparens undersökningsplikt finns reglerad i lagboken, i jordabalken.

Du som köpare är ansvarig för fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning och som inte är dolda fel, men som kan finnas i ett hus på grund av husets ålder eller skick. Vi har valt att kalla dem osynliga fel. 

Publicerad: 2016-01-14

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss. 

ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
*måste fyllas i

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.