Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Hur ser brandskyddet ut hemma hos dig?

Brandsäkra ditt hem

Runt 75 procent av alla brandskador startar i hemmet, och varje år dör 70 personer i bostadsbränder. Brand är alltid lättare att förebygga än att släcka därför är ett det viktigt med ett fungerande brandskydd. Kontakta oss om du vill att vi hjälper dig med brandskyddet i ditt hem.

Första stunden är avgörande

Orsaken till en brand är oftast slarv, som att någon lämnar ett levande ljus, men tekniska fel är också vanliga orsaker.

 Alla bränder är små till en början. De första minuterna efter att en brand har upptäckts är därför avgörande. Under denna korta tid kan en liten brand hejdas från att utvecklas till en katastrof. Eftersom de giftiga brandgaserna stiger uppåt bör du hålla så låg ställning som möjligt vid all form av rökutveckling. Kryp eller gå på huk om du kan.

Brandvarnare varnar för livsfarlig rök

Vid brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. Installera därför en brandvarnare och välj en som följer Konsumentverkets riktlinjer.

Vi kan hjälpa dig med ditt brandskydd

Det finns en del som du själv kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och att ha rätt brandskyddsutrustning hemma är en viktig del.

Om du vill ha hjälp med att se över brandskyddsutrustningen i ditt hus kan vi hjälpa dig. I vår tjänst Trygghetsavtal ingår en besiktning av ditt hus där vi ingår bland annat en översyn av brandskyddsutrustningen.

Tips på förebyggande åtgärder

 • Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet.
 • Stäng alltid av tv:n med strömbrytaren.
 • Låt inte torktumlare, tvätt- och diskmaskin vara på när du inte är hemma.
 • Lämna aldrig något kokande på spisen när du går ifrån köket.
 • Installera spisvakt till spisen för att förhindra torrkokning. Den stänger av plattan vid överhettning och larmar vid rökutveckling.
 • Förvara brandfarliga vätskor, till exempel bensin, tändvätska T-sprit, fotogen, i kärl som är anpassade till vätskorna och på lämpliga platser. Inte på vinden eller källarförrådet i ett flerbostadshus.
 • Förvara inte brännbart material som barnvagnar och tidningar i trapphusen i flerbostadshus.
 • Installera en jordfelsbrytare med både brand- och personskydd i din elcentral.
 • Gör en utrymningsplan och gå igenom den med familjen. 

Att tänka på vad gäller brandvarnare

 • Alla hem bör ha minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Brandvarnare ska placeras i taket, helst i rummets högsta punkt. Brandvarnare ska finnas i hallen eller utanför sovrummet, om du sover med stängd dörr rekommenderas även en i sovrummet. Ju fler brandvarnare desto tidigare varning om brand. I kök kan det dock larmas för ofta.
 • Testa brandvarnaren med jämna mellanrum när du monterat upp den. Det gör du enklast genom att trycka på brandvarnarens knapp, då aktiveras brandvarnarens alla funktioner. Brandvarnaren ska ge ifrån sig en signal, om inte kan batteriet vara slut och behöva bytas. Om inte batteribyte funkar så behövs brandvarnaren bytas.
 • Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året.
 • En brandvarnares livslängd är cirka 8-10 år. Den gamla brandvarnaren ska hanteras enligt kommunens anvisningar.
 • Det ska finnas minst en halvmeter fritt utrymme kring brandvarnaren. Den ska även vara monterad på tillräckligt avstånd från luftventiler och liknande.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara mer än 12 meter.

Skydda ditt hus mot brand

Du kan skydda ditt hus med vårt Trygghetsavtal. Det är en heltäckande tjänst som säkrar ditt hus mot fuktskador, inbrott och brand. Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster.

Ha en handbrandsläckare i hemmet

 • Alla hem bör vara utrustade med minst en handbrandsläckare.
 • Rekommendationen är en godkänd brandsläckare med minst sex kilo pulver per våningsplan.
 • Brandsläckaren bör placeras så centralt och lättåtkomligt som möjligt.
 • Kontrollera brandsläckaren med jämna mellanrum. Kontrollera att trycket inte har sjunkit och att släckaren inte är skadad. En pulversläckare bör bytas ut eller laddas om vart 10:e år.

Brandfilt och räddningsstege bra komplement

En räddningsstege är bra att ha om du bor i en flerplansvilla. Då har du en alternativ väg ut genom ett fönster eller en dörr om det skulle börja brinna. En brandfilt är ett bra komplement till brandsläckare. Med en brandfilt kan du kväva elden, exempelvis vid brand på spisen.

Rädda – Varna – Larma – Släcka

Om olyckan är framme gäller generellt:

Rädda

Det viktigaste är att rädda dig själv och andra som är i omedelbar fara. Om det brinner i din egen lägenhet, evakuera de som finns i lägenheten och stäng dörren så att rök inte sprider sig till trapphuset. I den egna villan, evakuera de som befinner sig i bostaden.

Varna

Varna alla i angränsande utrymmen eller bostäder, så att de kan sätta sig i säker- het. Om det brinner hos grannen i ett flerbostadshus och trapphuset är rökfyllt, stanna kvar i din lägenhet. Täta dörren mot trapphus med blöta handdukar. Invänta räddningstjänsten och påkalla uppmärksamhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan innebära fara för ditt liv.

Larma

Ring alltid SOS Alarm, 112. Tala om vad som har hänt, vem du är och varifrån du ringer. Möt gärna räddningstjänsten och visa vägen.

Släcka

Släck bara branden om det kan ske utan risk för ditt eller andras liv. Använd i första hand befintlig släckutrustning. Stäng dörrar och fönster om du bedömer att du inte kan släcka branden. Låst inte dörren.

Så här släcker du bränder i:

Kläder

Lägg ner personen på marken för att skydda ansiktet från lågorna. Kväv branden med brandfilt eller annat tätt material, alternativt släck med vatten eller snö.

Olja

Använd aldrig vatten vid brand i stekpannor och liknande! Reaktionen blir mycket häftig. Kväv med filt eller lock, dra av kärlet från den varma plattan och slå av spisen.

Elektriska apparater

Vid brand i exempelvis en tv eller dator, dra ur kontakten och försök kväva branden med en brandfilt. Använd pulversläckare.

Övriga material

Släck helst med handbrandsläckare. Finns det ingen går det bra med vatten, förutsatt att det inte är olja eller elanslutna apparater, exempelvis en tv, som brinner.

Om någon blivit brännskadad

 • Kyl brännskador med vatten under lång tid. Använd svalt vatten, så undviker du nedkylning eller köldskador.
 • Ta inte av kläderna. Risken finns att kläderna bränt/smält fast i huden.
 • Uppsök alltid läkare om brännskadan är större än den skadades handflata. 

Vi har det du behöver för att brandsäkra ditt hem i vår Webbshop. Till Webbshopen >>

Publicerad: 2016-01-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.