Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Så gör du ditt hem elsäkert.

Elsäkerhet

Hur elsäkert är ditt hem och vilka elarbeten får du utföra på egen hand? Varje år inträffar olyckor och bränder som beror på felaktiga elektriska installationer eller apparater som hanterats på fel sätt. Här går vi igenom vad du bör tänka på när det gäller säker el – och ger dig en rad bra tips. Kontakta oss om du vill veta mer om elsäkerhet.

Tips för att elsäkra hemmet

 • Se till att vägguttagen är petskyddade om du har barn i hemmet.
 • Mobil- och datorladdare blir varma så ladda inte på en plats där en eld lätt sprider sig som en säng eller soffa. Dra ur kontakten när du inte använder dem och ladda inte på natten eller när du lämnat hemmet.
 • Använd bara originalladdare som är CE-märkta.
 • Kontrollera att alla sladdar, stickkontakter och strömbrytare är hela.
 • Syna din elcentral. Är alla säkringar hela. Är någon säkring varm? Om någon ofta blir varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till säkringen. Är det en gängsäkring så känn så den är ordentligt tillskruvad.
 • Varje hem bör ha minst en brandvarnare.
 • Var helst hemma när tvätt- och diskmaskin används för att snabbt upptäcka brand eller vattenskador.
 • En elekrisk apparat som inte används ska helst inte sitta i vägguttaget.
 • Lägg aldrig textilier över elektriska apparater som elradiatorer eller dylikt. Det kan starta en brand.
 • Undvik härvor med kablar som kan bli farliga om de hamnar i kläm och skadas.
 • För många grenkontakter kan leda til överbelastning och start av brand.
 • Installera jordfelsbrytare som kan rädda liv och egendom.
 • Byt aldrig från ojordat till jordat själv, anlita alltid en fackman.
 • Anlita alltid en behörig elinstallatör till nya fasta installationer.
 • Var extra försiktig med el utomhus, eftersom fukt leder ström.
 • Byt ut äldre 3-fasuttag till så kallade CEE-uttag i plast.

Har du små barn hemma?

Ett barns fantasi i kombination med eluttag och sladdar kan vara en livsfarlig kombination. Om ett barn stoppar in två stickor av metall i ett vägguttag så hjälper inte ens jordfelbrytaren. Se därför till att eluttagen är petskyddade. Placera sänglampan säkert och undvik sladdhärvor på golvet samt lampor som ser ut som leksaker. Ta för vana att alltid dra ut stickkontakten.

Mobilladdare nya brandfaran

Mobilladdare alstrar värme även om de inte laddar, eftersom de har en transformator. Därför behöver man dra ut laddaren ur eluttaget när mobilen laddat färdigt.

Problemet med villa- och lägenhetsbränder har ökat i takt med att allt fler elektroniska apparater intar våra hem. Många väljer att köpa sina laddare över nätet för att de är billiga, vilket kan vara riskfyllt. Mobilladdare ska vara CE-märkta för att vara säkra.

Varför ska jag ha en jordfelsbrytare?

Det finns en viktig sak att göra för att minska risken för att du och din familj ska drabbas av elstötar och bränder. Genom att installera en jordfelsbrytare kan du rädda liv och egendom. Den fungerar som ett komplement till säkringarna i en elcentral och löser ut och bryter strömmen på bråkdelen av en sekund om något skulle vara fel. Det kan exempelvis ske om en apparats hölje skulle bli spänningsförande och du vid beröring får ström genom kroppen.

Vem är ansvarig för elinstallationer?

Du är själv ansvarig för den fasta elinstallationen i din egen villa eller i ditt fritidshus. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du se till så att installationen är fri från synliga skador. Kontakta din värd eller förening om något måste åtgärdas. Var extra uppmärksam på elen i äldre hus. Eluttag och strömbrytare kan se hela ut, men i vilket skick är elledningarna i väggen? Anlita en behörig elinstallatör om du är osäker på husets elinstallationer.

Vilka elarbeten får du utföra på egen hand?

Det är inte många elarbeten som du får utföra på egen hand. Felaktiga installationer kan vara livsfarligt, eftersom de kan leda till kortslutning, eldsvåda eller en elektrisk stöt. Du får inte utföra fasta elinstallationer, installera golvvärme och värmekabel, byta ojordat vägguttag mot jordat eller byta vanlig strömbrytare mot dimmer.

Däremot får du byta proppar, glödlampor, stickkontakter och sladdströmbrytare om kabeln innehåller två trådar, vilket gör att man inte kan koppla fel. Du får även ersätta ytterhöljet för trasiga vägguttag och strömbrytare. Övriga elinstallationer får alltså endast utföras av en behörig elinstallatör. Om till exempel en kabel innehåller tre trådar är det väldigt viktigt att de hamnar på rätt ställe i en kontakt. Anlita därför alltid elinstallatör för hjälp.

Ojordat eller jordat?

Sedan 1994 ska alla nybyggda hus genomgående ha jordade uttag. Det har med säkerheten att göra. Om det blir ett elfel kan höljet på en apparat bli strömförande. Är apparaten jordad så bryts strömmen genom att säkringen går sönder eller att den löser ut.

Byt aldrig från ojordat till jordat själv utan anlita alltid en fackman. Använd alltid samma typ (jordad eller ojordad) av vägguttag och lamputtag i ett rum.

I kök, badrum, tvättstuga, källare, garage och utomhus ska du ha jordade vägguttag för din säkerhets skull. I dessa utrymmen är du speciellt utsatt för elfaror då du lättare kan få ström genom kroppen här. Dessa utrymmen är fuktiga miljöer och fukt leder ström bra. Undvik därför att ha vägguttag i direkt närhet av dusch eller badkar. Måste du ha väggutag i badrum krävs att du har ett jordat vägguttag i kombination med en jordfelsbrytare och att det är minst 60 cm från kanten på exempelvis ett badkar.

Vad ska jag tänka på med el utomhus?

Var extra försiktig med el utomhus, eftersom fukt leder ström. Var aldrig barfota om du är ute och arbetar med elapparater. Helst bör du bära gummistövlar. Apparater för utomhusbruk får inte anslutas till ett ojordat uttag inomhus. Använd inte heller apparater avsedda för inomhusbruk utomhus. Fukt kan tränga in och göra dem farliga. 

Publicerad: 2016-01-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.