Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Mät radonhalten om du ska köpa eller sälja hus

Radon

Ska du köpa hus, eller bor i ett hus som kan ha förhöjda radonvärden? Då bör du mäta radonhalten. Har huset förhöjda värden kan du få statligt bidrag för att minska halten. Vi kan hjälpa dig att utföra mätningar, göra en utredning och även genomföra åtgärder i huset. Hör av dig så berättar vi mer om Radonsäkring.

Hur farligt är radon?

Radon följer med inandningsluften och avger strålning som kan skada luftrör och lungor. Du kan riskerar att drabbas av lungcancer om du under en längre tid vistas i ett hus med höga radonhalter. Röker du ökar risken ytterligare. Radon är, näst efter tobaksrökning, den vanligaste orsaken till lungcancer.

Planerar du att sälja ditt hus?

Om du planera att sälja ditt hus måste du kunna visa upp en energideklaration, som även innehåller uppgifter om radonmätning.

Åtgärder som kan minska radonhalten

Du måste först klargöra varifrån radonet kommer så att du kan välja rätt åtgärder.
Om det är byggnadsmaterialet som avger radon behöver luftomsättningen ökas. Är halten inte så hög kan du installera ett frånluftssystem eller fler ventiler. Vid svårare fall krävs ett system med mekanisk till- och frånluft.

Om radonet kommer från marken går det att täta läckorna eller på andra sätt förhindra radonet att komma in i bostaden. Om radonet finns i vattnet går det att lufta vattnet med en radonavskiljare.

Om huset har förhöjda radonvärden kan du få statligt radonbidrag för att minska radonhalten i ditt hem. Radonbidraget söker du hos Länsstyrelsen.

Du måste mäta för att upptäcka radon

Radonhalten bör inte vara högre än 200Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Mätningen görs med radondosor och pågår under minst två månader. Mättiden är viktig eftersom radonhalten kan variera kraftigt under ett dygn eller från dygn till dygn. Det finns även rådgivande korttidsmätning om du ska sälja eller köpa ett hus. Skillnaden är att resultatet har högre osäkerhet och inte ligger till grund för statligt radonbidrag.

När bör radonhalten mätas?

Mät radonhalten när du köper eller säljer ett hus. Framförallt om huset ligger
i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blå lättbetong. Mät även om du bygger om ditt hus eller vid förändringar av ventilation eller uppvärmning. De förändringar du gör kan påverka radonhalten i din bostad. Du bör mäta radonhalten minst vart femte år. Rådgör gärna med kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor.

Var finns radon?

Radon i ett hus kan komma från olika källor. Den vanligaste källan till radon är marken under och runt om huset. Det finns små mängder radon i alla byggnadsmaterial som baseras på sten.

Mest radon finns det i blå lättbetong, som användes vid husbyggen från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. När det gäller nyare bostäder är det mest radon i marken som du bör ta hänsyn till. Kommunalt hushållsvatten innehåller sällan radon, däremot kan det finnas radon i bergborrade brunnar. Halterna kan vara höga
om vattnet kommer från uranrika bergarter. Kontakta Livsmedelsverket för gällande gränsvärden.

Vad är radon?

Radon finns i mark, luft och vatten och kommer från radium-226, ett radioaktivt grundämne som finns i naturen. Radon är den ädelgas som bildas när atom- kärnorna faller sönder, vilket de gör utan yttre påverkan. Gasen är både osynlig och luktfri. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som fastnar på det damm som vi andas ner i lungorna.

Vill du ha mer information om radon?

Stålsäkerhetsmyndigheten, socialstyrelsen och boverket har information om radon. Radonguiden som du hittar på webben är en annan källa.

Publicerad: 2016-01-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.