Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Allt du behöver veta om avfuktare.

Krypgrundsavfuktning

Vill du installera en avfuktare i ditt hus? En permanent installerad avfuktare anpassad efter just din krypgrund och i kombination med byggnadstekniska åtgärder är ofta den bästa lösningen. Det är mycket tänka på i valet av avfuktare. Kontakta oss så hjälper vi dig – vi besiktigar din krypgrund, väljer rätt avfuktar, installerar och servar den.

Vi besiktigar din krypgrund

Besiktningen är A och O för ett bra resultat, eftersom varje krypgrund har olika förutsättningar och olika problem. En och samma luftavfuktare kan nämligen fungera olika bra i olika omgivningar. 

Vilken avfuktare är bäst?

Det finns några olika typer av avfuktare på marknaden i dag. De vanligaste är kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. De fungerar på lite olika sätt. Sorptionsavfuktaren är den typ av avfuktare som är bäst lämpad för just krypgrunder då den är den enda som klarar avfuktning i temperaturer under +15° C. Det konstaterade Energimyndigheten i ett luftavfuktartest. Vi jobbar med Sveriges ledande leverantör av avfuktare och hjälper dig att välja rätt.

Välj rätt storlek och kapacitet

Det är viktigt att välja en avfuktare och rörsystem som är anpassad till just din krypgrunds storlek och form. En tumregel är att hellre välja en för stor avfuktare än en som är för liten.

Tänk på ljudnivån

En luftavfuktare kan bullra, så det är viktigt att kontrollera ljudeffektnivån innan man köper en avfuktare. Ljudeffektnivån mäts i decibel dB(A). Normalt tal är cirka 60 dB(A) och en vanlig dammsugare är cirka 75 dB(A). Även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte.

Sorptionsavfuktare kan ventilera bort radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Marken är den vanligaste radonkällan. Radonet fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. I en krypgrund kan det även uppstå lukter, dels från eventuell mikrobiell påväxt men även från marken i grunden.

En sorptionsavfuktare som skapar undertryck i grunden kan ventilera bort både radon och dålig lukt.

Håll koll på energiförbrukningen

Eftersom en krypgrundsavfuktare är en permanent installation är det viktigt att hålla koll på energiförbrukningen och ställa denna mot avfuktarens effektivitet. Effektiviteten visar hur mycket vatten avfuktaren tar bort per kilowattimme el som den förbrukar. En avfuktare som styrs av en hygrostat är ett kostnadseffektivt alternativ då den känner av luftfuktigheten och slår på och av avfuktaren vid behov.

Vad täcker garantin?

En avfuktare är en viktig investering som ska fungera länge. Därför är det bra att kontrollera vilken slags garanti avfuktaren har och vad garantin täcker. Ju längre och mer omfattande garanti, desto tryggare kan du känna dig med din investering. Vi erbjuder garantier upp till tio år.

Låt ett proffs installera avfuktaren

Det gäller att göra rätt när man installerar en avfuktare, annars kan resultatet och energiförbrukningen påverkas. Varje situation är unik, men byggnadstekniska åtgärder är ofta en del i den totala installationen. Det kan handla om att täta grundmuren, rensa grunden från organiskt material, täcka mark med avdunstningsskydd, stänga ventiler och täta otätheter. Därefter är det viktigt att avfuktaren och rörsystemet placeras på rätt ställen för att hela krypgrunden ska avfuktas. Låt oss hjälpa dig. Vi installerar runt 2 000 avfuktare varje år.

Underhåll och kontroll

Alla maskiner med rörliga delar behöver underhållas. För att se till att avfuktarens livslängd blir så lång som möjligt krävs kontinuerligt underhåll, rengöring och vid behov byte av vissa delar, exempelvis filter. För att uppnå bästa resultat och kostnadseffektivitet är det dessutom mycket viktigt att kontinuerligt kontrollera och justera avfuktarens prestanda. Låter du oss installera en avfuktare sköter vi servicen.

Täcker din försäkring fukt?

Normalt sett så täcks inte skador som uppstår på grund av en naturlig fukttillförsel av villaförsäkringen.
En fuktskadad krypgrund kan bli kostsamt att renovera. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din försäkring.

Vill du har hjälp med krypgrundsavfuktning?

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.