Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Mögel och fukt trivs i krypgrunden.

Krypgrundsbesiktning

Har ditt hus krypgrund? Mer än vartannat hus med krypgrund har drabbats, eller riskerar att drabbas, av fukt- och mögelangrepp. De kan leda till dyra reparationer och i värsta fall allergier. Vi kan hjälpa dig genom att besiktiga din krypgrund och ge dig tips på hur du bäst skyddar den.

Tecken att vara uppmärksam på

  • Luktar det i bostaden eller i krypgrunden?
  • Finns det synliga angrepp av mögel i krypgrunden?
  • Är sidoväggarna i krypgrunden våta eller fuktiga? Är det fuktigt på marken? Känns utrymmet allmänt fuktigt?

Har du problem med fukt?

Om du misstänker fuktproblem i krypgrunden bör du göra en besiktning. Det kan vara svårt att bedöma tillståndet på egen hand, eftersom fukt och mögelangrepp inte alltid syns för blotta ögat. Därför är det viktigt att låta en professionell besiktningstekniker undersöka krypgrunden. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi börjar med en grundlig besiktning samt mäter fuktigheten. Om krypgrunden har för hög fuktighet ger vi dig tips och råd om vilka åtgärder du kan vidta.

Det här ingår

  • Information och råd
  • Besiktning med protokoll
  • Förslag på åtgärder

Hur ska jag skydda krypgrunden mot fukt?

Om det visar sig att krypgrunden har för hög fuktighet är det bra att installera en krypgrundsavfuktare. Det är en permanent installation som håller den relativa fuktigheten så låg att tillväxt av mögel inte blir möjlig. Grunden tätas och luften i krypgrunden cirkulerar via avfuktaren. Den uppsamlade fukten leds sedan ut ur grunden. Det finns olika typer av avfuktare att välja mellan, men den typ som visat sig bäst för krypgrunder är den så kallade sorptionsavfuktaren.

Fördelarna med att anlita Anticimex

  • Vi har lång erfarenhet av att besiktiga, förebygga och åtgärda problem i krypgrunder.
  • Våra tekniker genomgår omfattande grundutbildning och kontinuerlig vidareutbildning.
  • Du får personlig service, genomgång av din krypgrund och eventuella åtgärdsbehov, samt allt dokumenterat i ett protokoll.
  • Du får möjlighet att teckna serviceavtal för din krypgrundsavfuktare för en bekymmersfri framtid.

Varför drabbas krypgrunder av fuktskador?

Uteluftsventilerad krypgrund anses vara en av de vanligaste riskkonstruktionerna som finns i hus. Anledningen är att den varma sommarluften kyls ner när den kommer in i den svala grunden. Den relativa fuktigheten ökar då, och under senare delen av sommaren kan det till och med bildas kondens med vattendroppar hängande under bjälklaget.

Vartannat hus med krypgrund har fuktskador i grunden visar vår statistik.

Mögel och fukt trivs i krypgrund

Mögel och svampar trivs mycket bra i fuktiga miljöer och kan orsaka dyra reparationer i krypgrunden men även obehag inomhus och i värsta fall allergier. Rötsvamp kan även sprida sig till andra konstruktioner, orsaka skador och till och med försämra hållfastheten. Det eftersom de bryter ner organiskt material, som sågspån, träbjälklag, virke och byggskivor som ofta återfinns i husets grundkonstruktion.

Det lättaste sättet att undvika fuktproblem i grunden är helt enkelt att hålla den relativa fuktigheten så låg att tillväxt av mögel och svampar inte är möjlig.

Problemen är vanligast i hus byggda från 1950-talet och framåt, där golvbjälklagen isolerats för att få varmare golv och för att spara energi. På grund av isoleringen tillförs väldigt lite värme från bostaden ner i krypgrunden och fuktigheten stiger.

Kan man förebygga fuktproblem?

Genom att hålla luftfuktigheten låg påverkar fukten inte materialet negativt. Men det är inte så enkelt som det låter. Luftfuktigheten utomhus är hög och ligger normalt sett på runt 80 procent. Riskerna och orsakerna till skada skiljer sig dessutom i varje krypgrund, beroende på en rad olika faktorer: husets läge, markförhållanden, konstruktionens byggnadsmaterial, temperatur/klimat, vattentryck, vegetation kring huset, grundens storlek och utformning med mera. Därför kan det var bra att anlita oss och få hjälp av en professionell besiktningstekniker som kan ge råd om vad som passar din krypgrund.

Vad händer om krypgrunden redan är skadad?

Skadans omfattning måste utredas bland annat genom provtagning. Skadat material måste kanske tas bort och ersättas med nytt. Konstruktioner som inte kan tas bort  eller är för kostsamma att ersätta torkas och den mikrobiella tillväxten tas bort eller behandlas. Dessutom måste orsaken till fuktskadan utredas och och förebyggande åtgärder vidtas för att inga framtida skador ska uppstå.

Det bästa är naturligtvis att ha kontinuerlig kontroll på sin krypgrund, antingen genom regelbundna besiktningar eller en fuktmätare. 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.