Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Överlåtelsebesiktning och husbesiktning

En husaffär är ofta stor och komplex. Ett fel som upptäcks efter att affären avslutats kan få stora konsekvenser oavsett om du är köpare och säljare. Vi vet hur man besiktigar hus, låt oss göra en överlåtelsebesiktning.


Ska du köpa eller sälja?

Som köpare av ett hus är du ansvarig för att undersöka huset innan du köper det. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart. 

Även som säljare tjänar du på att göra en överlåtelsebesiktning av ditt hus inför försäljning. Vår erfarenhet är att ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning, då köparen vet vad man köper.

Vissa fel är svåra att upptäcka

I ett hus kan det finnas fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Om man inte vet exakt hur och var man ska leta är det svårt att hitta dessa fel. Fukt, mögel och röta är några exempel, som inte bara kan innebär ekonomiska konsekvenser utan även orsaka en otrevlig och ibland ohälsosam inomhusmiljö för de som bor i huset.

Överlåtelsebesiktning kan göras i tre olika nivåer

Eftersom alla hus är olika erbjuder vi vår överlåtelsebesiktning i tre nivåer. Exempelvis kan ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare eller mindre hus. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt hus bäst kan vi givetvis vägleda dig.

Efter besiktningen får du ett protokoll där vi, rum för rum, presenterar vad vi har upptäckt. Protokollet innehåller beskrivningar, fotografier och med hjälp av symboler graderar vi brister och risk för skador så du enkelt förstår hur dessa kan påverka dig och ditt hus.

Oavsett vilken nivå du väljer får du ett beslutsunderlag som gör husaffären tryggare. Som säljare av huset kan du teckna vår säljaransvarsförsäkring mot dolda fel.

1. Grundlig okulär besiktning passar alla hus

Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning som lämpar sig för alla hus. Besiktningen motsvarar vår överlåtelsebesiktning som vi utfört under mer än 20 år på den svenska marknaden. I besiktningen ingår:

 • Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
 • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
 • Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.
 • Gradering av upptäckta brister och risk för skador.

2. Utökad besiktning av riskkonstruktioner

Nivå 2 innehåller en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner, alltså byggnadsdelar som vi vet löper extra stor risk att drabbas av fuktproblem. Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 samt:

 • Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning.
 • Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund och yttertak.
 • Fuktmätning.

3. Besiktning samt åtgärds- och kostnadsförslag

Nivå 3 ger ett bättre beslutsunderlag och innehåller alla moment från nivå 1 och 2 samt:

 • Åtgärdsförslag på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna.
 • Kostnadsuppskattning för att åtgärda upptäckta skador.
 • Åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning förutsätter att teknikern kan fastställa skadans orsak och omfattning vid besiktningstillfället.

Oavsett om vi anlitas av säljaren eller köparen, så genomförs besiktningen på samma sätt.

Några av fördelarna med vår överlåtelsebesiktning

 • Vi har lång praktisk erfarenhet av besiktningar och kunskap om byggteknik. Vi gör närmare 25 000 överlåtelsebesiktningar om året.
 • Våra besiktningstekniker genomgår en omfattande grundutbildning, kontinuerlig vidareutbildning, behörighetstester samt de har god kunskap om området där ditt hus är beläget.
 • Besiktningsprotokollet innehåller beskrivningar, symboler, bilder och graderingar av brister och risk för skador, som är enkelt att förstå och skapar ett bra underlag.
 • Du får personlig service på plats i ditt hus och har möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen.
 • Du kan teckna våra försäkringar som gör affären ännu tryggare.

Det här gör vi vid en besiktning

Beroende på vilken besiktning som genomförs kan olika saker upptäckas. Här är några exempel på vad som kan ingå i vår besiktning:

 • Genomgång av upplysningar som lämnats av säljare.
 • Okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap.
 • Fuktindikering eller fuktmätning. Fuktindering görs utan ingrepp i byggnaden.
 • Kontroll av byggnadens riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning och fuktmätning.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning då skador upptäcks.

Detta gör vi inte vid en besiktning

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar besiktningsteknikern en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, dessa bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

 • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
 • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
 • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
 • Radon och asbest.
 • Vattnets kvantitet och kvalitet.

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss

ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.