Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Radonsäkring - Misstänker du radon i huset?

Ungefär 250 000 småhus i Sverige har för höga halter av radon. Med Radonsäkring erbjuder vi dig olika typer av mätningar, utredning och åtgärder utifrån ditt behov. Kontakta oss så hjälper vi dig till en trygg helhetslösning eller till den specifika tjänst som ditt hus behöver


Du måste mäta för att upptäcka radon

Problemet med radon är att det följer med inandningsluften och avger strålning som kan skada luftrör och lungor. Svenska myndigheter har därför satt en gräns för högsta radonhalt i inomhusmiljöer på 200 bq/m3. Radon varken luktar eller syns och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Att undersöka om du har radon i huset är att vara en hållbar ägare, eftersom denna gas är skadlig för människor.

Radonsäkring – välj efter dina behov

Radonsäkring består av olika tjänster som du kan kombinera. Oavsett vad du vill ha hjälp med ger vi dig stöd och rådgivning längs vägen.

Radonkontroll - ger dig både en snabb mätning och ett tillförlitligt resultat. Korttidsmätning, grundlig besiktning och mätning av gammastrålning på endast tio dagar. Passar om du ska köpa, sälja eller renovera ditt hus.

Långtidsmätning - genomförs under minst två månader under eldningssäsongen, 1:a oktober till och med 30:e april, och ger dig husets medelvärde för radon.

Radonutredning – om radonhalten visar sig vara hög kan vi genomföra en radonutredning där vi tar reda på var radonet kommer ifrån. Resultatet sammanställs i en rapport.

Radonåtgärder – vi ger dig rekommendationer på radonsänkande åtgärder med hänsyn till dina specifika omständigheter. Vi kan även hjälpa dig att genomföra de åtgärder som krävs för att minska radonhalten i huset.

Läs mer om Radonsäkring

När bör du mäta radon?

  • Om du planerar att genomföra en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i ditt hus är det klokt att utföra en radonmätning.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Det finns risk att du har radon i din inomhusluft.
  • När du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det smart att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten, dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten.

Kompetens du kan lita på

Våra tekniker har genomgått rekommenderade utbildningar, som Strålsäkerhetsmyndighetens grundutbildning kring radon, och utbildning i mätteknik för inomhusluft. De har även gått en specialframtagen kurs om radonåtgärder och har stora kunskaper om byggnadskonstruktioner, material, fukt och ventilation. På så sätt får du extra råd och stöd i radonfrågor och hur eventuella förändringar och åtgärder kan påverka din inomhusmiljö.

Vi på Anticimex är produkt- och leverantörsoberoende. Det betyder att de rekommendationer för lösningar som vi ger dig är helt baserade på vad som bäst passar för din situation. 

Undrar du något? Skicka din fråga till oss

ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
*måste fyllas i

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.