Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Fördelarna med Radonsäkring

  • Ett radonkontrollerat hus är en tryggare investering och har därför bättre marknadsförutsättningar.
  • Ökad trygghet oavsett om du säljer, köper eller bor i huset.
  • Möjlighet att få reda på om huset har radon – oavsett årstid.
  • Flera olika typer av mätning utifrån just ditt behov.
  • Vid höga radonhalter kan vi hjälpa dig med en grundlig radonutredning.
  • Våra oberoende åtgärdsförslag är helt anpassade efter varje hus och dess specifika omständigheter.
  • Fokus ligger på att föreslå åtgärder i den ordning som de bör genomföras, med hänsyn till både kostnader och förväntat resultat.
  • Vi tar fram kostnadsförslag, projektleder åtgärdsarbetet och kontrollerar resultatet.

Radonkontroll – besked på tio dagar

Radonkontroll är en tjänst som kombinerar en korttidsmätning av radon på endast tio dagar med en grundlig besiktning och mätning av gammastrålning.

Mätningen görs genom att du placerar ut mätdoser i huset. När mätningen är klar skickar du tillbaka dem till oss. Gammastrålningen mäter vi för att klargöra om blåbetong ingår som byggnadsmaterial i din bostad. Vid den okulära besiktningen kontrollerar vi bland annat att ventilationen fungerar, undersöker om det finns sprickor eller otätheter i grunden som kan medföra radonläckage in i huset samt kontrollerar otätheter vid rörgenomföringar

Därefter analyseras resultatet från radonmätningen tillsammans med mätningen av gammastrålning, iakttagelserna från vår besiktning och ditt hus specifika egenskaper. Resultatet sammanställs i ett protokoll och presenteras ihop med tydliga symboler. Resultatet är vår bedömning av vad årsmedelvärdet skulle vara vid en långtidsmätning. Fördelen med radonkontroll är att du snabbt får ett tillförlitligt besked om radonhalten.

En långtidsmätning måste göras mellan oktober och april och tar minst två månader att göra och är därför opraktisk när du ska köpa eller sälja ett hus eller genomföra en renovering. Anticimex Radonkontroll är en tjänst som vi har utvecklat tillsammans med det ackrediterade laboratoriet Radonova.

Långtidsmätning – ger dig ett årsmedelvärde

Vår långtidsmätning genomförs med hjälp av speciella spårfilmsdosor som placeras i huset. Mätningen pågår i minst två månader under eldningssäsong, 1 oktober till 30 april. Mätningen ger dig husets årsmedelvärde för radon. Du kan söka rot-avdrag för  den här tjänsten.

Radonutredning – det här inspekterar vi

För att säkerställa var radonet kommer ifrån gör vi en utredning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Olika utrymmen besiktigas och vi inspekterar rörgenomföringar, elledningar, brunnar, sprickor eller otätheter i grundläggningen med mera. Ventilationen och husets tilluftsystem kontrolleras samtidigt som mätning av radongas och gammastrålning genomförs. Resultatet sammanställs i en rapport.

Radonåtgärder – anpassade efter ditt hus

Beroende på var radonet kommer ifrån så kan åtgärderna se olika ut. Våra åtgärdsförslag är oberoende och helt anpassade efter varje hus och dess specifika omständigheter. Vårt fokus ligger på att föreslå lösningar i den ordning de bör genomföras, med hänsyn till både kostnader och förväntat resultat. Vi tar fram kostnads- förslag, projektleder åtgärdsarbetet – allt ifrån små och enkla åtgärder till stora och komplexa – och kontrollerar resultatet.

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan

ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
Beskriv ditt ärende kortfattat

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.