Ring oss, öppet vardagar 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Tryggare boende med Trygghetsavtalet

Trygghetsavtalet ger dig ett kompletterande skydd utöver din vanliga villahemförsäkring. Trygghetsavtalet är också ett sätt att vara en hållbar husägare eftersom du exempelvis får hjälp att minska din energiförbrukning och öka livslängden på huset genom att förebygga och minimera skador.

Var ekonomisk – tänk förebyggande

Att förebygga risker och skador i huset är det mest ekonomiska sättet du kan skydda dig mot obehagliga överraskningar. Det är också det mest hållbara. Men för att göra det måste du veta var riskerna och problemen finns.

Vår kombination av besiktningar på plats, radonkontroll, försäkring mot svamp, vår kunskap om riskkonstruktioner och inomhusmiljö, tillsammans med ett bra försäkringsskydd och rådgivning, underlättar ditt liv som husägare.

Vi besiktigar ditt hus regelbundet

När du tecknar avtalet gör vi en försäkringsbesiktning av ditt hus. Vi kontrollerar bland annat om ditt hus har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Vart fjärde år görs en ny besiktning och en ny försäkringsbedömning för att i god tid upptäcka eventuella skador, så att de inte blir stora och kräver resurser ur din plånbok och från jorden. Du är själv med under besiktningen. Besiktningen är en bra möjlighet för dig att ställa frågor och att lära dig mer om ditt hus. Vid behov gör vi även extra besiktningar, till exempel om du misstänker att du har fått en fuktskada.

Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll. Om det finns något som behöver förbättras för att försäkringen ska vara heltäckande får du även förslag på åtgärder

Du är försäkrad mot både rötsvamp och äkta hussvamp

Det finns många olika typer av rötsvampar som kan skada ditt hus. Skadorna kan bli allvarliga och kostsamma. Om ditt hus skulle drabbas ersätter vi dig för reparationer upp till 300 000 kronor. Du betalar ingen självrisk. Skador under 15 procent av ett prisbasbelopp regleras inte.

Äkta hussvamp är den allra farligaste virkesförstöraren eftersom den växer snabbt och kan orsaka stor skada. Vid ett angrepp måste allt byggnadsmaterial, samt en säkerhetszon in i friskt virke, tas bort. Om det går förordar vi alltid att reparera delar istället för att riva och bygga nytt, vilket sparar resurser. Om ditt hus skulle drabbas av äkta hussvamp ersätter vi dig för reparationer upp till 50 prisbasbelopp. Du betalar ingen självrisk.

Ersättning för självrisk vid läckage, brand och inbrott

Även om villahemförsäkringen vanligtvis täcker skadorna kan din självrisk vara hög. Drabbas du av läckageskada, brand eller inbrott får du ersättning upp till 25 000 kronor för att täcka självrisken.

Analys av din energiförbrukning

Genom vårt webbaserade energiprogram får du en analys av husets energiförbrukning med tips på åtgärder för att minska din energianvändning. Det är enklare än du kanske tror att spara energi, vilket innebär en besparing och i de flesta fall minskade koldioxidutsläpp.

Vi mäter radon

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. För att se om ditt hus har förhöjda radonvärden ingår en kostnadsfri långtidsmätning under 2-3 månader med radonpuckar.

Vill du ha rådgivning kring energi och fukt?

Du får rådgivning och svar på frågor om fukt och energi. Du når våra byggnadsexperter via telefon, e-post eller Mina Sidor.

Trygghetsavtalet gäller ett år

Trygghetsavtalet kostar 2 095 kr och tecknas för ett år i taget. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar. Tecknar du Anticimex Trygghetsavtal via någon av våra samarbetspartners kan innehållet se annorlunda ut.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.