Ring oss, öppet vardagar 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Bin

Bin är en överfamilj inom steklarna. Totalt finns det 20 000 arter, i Sverige knappt 300 arter. Bin lever av pollen och nektar och är viktiga pollinerare i naturen.

Bin har fleråriga samhällen och bygger gärna sina bon i hålrum i väggar och tak, vilket inte skadar huset. Mestadels är inte bin aggressiva som getingar men de försvarar sitt bo om de blir störda. Om boet är på en svår plats som t ex över eller under ett fönster, altan eller på en lekskola är sanering tillåten, annars bör man låta dem vara kvar då de är viktiga för naturen.

Om bina inte stör eller är till besvär, låt dem vara.

Bin brukar delas upp i två grupper – sociala bin som bildar samhällen och solitära bin som inte bildar samhällen. I gruppen sociala bin återfinns bland annat det vanliga honungsbiet.

Viktig information till fastighetsägare i samband med sanering av honungsbin

Efter den sanering som utförts av oss på Anticimex finns det några kompletterande åtgärder som du som fastighetsägare inte får glömma bort. Detta för att resultatet ska bli långsiktigt samt att smittspridningen bland våra tambin ska minska.

De rester av vax som finns kvar i samhället måste tas bort eller göras oåtkomligt för nya bin. Åtkomliga rester lockar till sig nya bin som kan bidra till att sprida sjukdomar och skadegörare (varroakvalster eller amerikansk yngelröta) till andra bin.

Detta kan innebära att delar av byggnaden som täcker den plats där boet varit beläget kan behöva öppnas upp så att samhället blir åtkomligt och kan tas bort. Här är det viktigt att vara noggrann så att samtliga rester av samhället tas bort. Det fungerar oftast bäst om man sedan har möjlighet att stoppa dit någon typ av isoleringsmaterial där boet har haft sin plats. Man kan också sätta för ett bitätt nät där det fungerar bäst till exempel över en skorsten.

Om bisamhället funnits i skorsten/ ventilationskanal kontakta sotare för hjälp att ta bort samhället. I övrigt gäller samma rengöringskrav som ovan.

Bin har fleråriga samhällen och bygger gärna sina bon i hålrum i väggar och tak, vilket inte skadar huset. Mestadels är inte bin aggressiva som getingar men de försvarar sitt bo om de blir störda. Om boet är på en plats som hotar människors hälsa till exempel över eller under ett fönster, altan eller på en lekskola är sanering tillåten, annars bör man låta dem vara kvar då de är viktiga för naturen. 

Solitära bin

I Sverige finns över 250 arter av solitära bin. Att vara solitär innebär att honan anlägger sitt bo på egen hand, själv samlar föda och lägger ägg. Trots denna självständighet i samband med byggandet av boet kan flera av dessa arter bilda kolonier. Bland de solitära bina finner vi murarbi, bladskärarbi, slembi m.fl.

Sociala bin

I Sverige finns cirka 40 arter av sociala bin. Sociala bin bildar samhällen där bona är fleråriga. Samhället kan innehålla flera tusentals bin och består av en drottning och ett stort antal arbetare och hanar. Det vanligaste och som till viss del är besvärande för människan är honungsbiet, också kallat tambi.

Honungsbin/tambin

Honungsbina finns över hela världen. Honungsbina har fått sitt namn från den söta gul-/brunaktiga vätska de producerar av blommornas nektar och använder som föda. De har dock större betydelse som pollinerare. De är också ansvariga för en stor del av de insektsstick som drabbar människor även om en stor del av de stick som bin får skulden för faktiskt görs av getingar.

Värt att veta om bin:
  • Bin lever i mycket högt utvecklad organisation.
  • Ett bisamhälle kan leva år efter år och kan bli upp till 20 000 bin.
  • Bidrottningen kan producera upp till 2 000 ägg per dag.
  • För att samla ihop 0,5 kg honung krävs 20-30 000 resor till en bra nektarkälla, vilket kan vara lika med att flyga jorden runt tre gånger.
  • I Sverige produceras varje år 1500 ton honung.

Bin.png

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.