Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Bin

Bin är en överfamilj inom steklarna. Totalt finns det 20 000 arter, i Sverige knappt 300 arter. Bin lever av pollen och nektar och är viktiga pollinerare i naturen.

Bin har fleråriga samhällen och bygger gärna sina bon i hålrum i väggar och tak, vilket inte skadar huset. Mestadels är inte bin aggressiva som getingar men de försvarar sitt bo om de blir störda. Om boet är på en svår plats som t ex över eller under ett fönster, altan eller på en lekskola är sanering tillåten, annars bör man låta dem vara kvar då de är viktiga för naturen.

Om bina inte stör eller är till besvär, låt dem vara.

Bin brukar delas upp i två grupper – sociala bin som bildar samhällen och solitära bin som inte bildar samhällen. I gruppen sociala bin återfinns bland annat det vanliga honungsbiet.

Solitära bin

I Sverige finns över 250 arter av solitära bin. Att vara solitär innebär att honan anlägger sitt bo på egen hand, själv samlar föda och lägger ägg. Trots denna självständighet i samband med byggandet av boet kan flera av dessa arter bilda kolonier. Bland de solitära bina finner vi murarbi, bladskärarbi, slembi m.fl.

Sociala bin

I Sverige finns cirka 40 arter av sociala bin. Sociala bin bildar samhällen där bona är fleråriga. Samhället kan innehålla flera tusentals bin och består av en drottning och ett stort antal arbetare och hanar. Det vanligaste och som till viss del är besvärande för människan är honungsbiet, också kallat tambi.

Honungsbin/tambin

Honungsbina finns över hela världen. Honungsbina har fått sitt namn från den söta gul-/brunaktiga vätska de producerar av blommornas nektar och använder som föda. De har dock större betydelse som pollinerare. De är också ansvariga för en stor del av de insektsstick som drabbar människor även om en stor del av de stick som bin får skulden för faktiskt görs av getingar.

Värt att veta om bin:
  • Bin lever i mycket högt utvecklad organisation.
  • Ett bisamhälle kan leva år efter år och kan bli upp till 20 000 bin.
  • Bidrottningen kan producera upp till 2 000 ägg per dag.
  • För att samla ihop 0,5 kg honung krävs 20-30 000 resor till en bra nektarkälla, vilket kan vara lika med att flyga jorden runt tre gånger.
  • I Sverige produceras varje år 1500 ton honung.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.