Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Fuktbaggar

Fuktbaggar är mycket små brunsvarta skalbaggar som kan uppträda i stor mängd i starkt fuktiga miljöer där de främst lever av mikroskopiska svampar. Fuktbaggar lever främst i organiskt avfall eller i trädens håligheter samt i bon av djur och insekter. En fuktbagge livnär sig av mögel, avföring och unga växter. Fuktbaggar är 1-3 mm.

Är fuktbaggar ett problem?

Fuktbaggen finns där fukt finns, så de kan vara en indikation på fuktproblem.

Hur blir man av med fuktbaggar?

Se till att de utrymmen eller det material som har problem med fuktbaggar torkar ut och förblir torrt. Förekommer skalbaggar under uttorkningstiden kan de tas bort med hjälp av dammsugare.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.