Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Angriper enbart barrträdsvirke.

Husbock

Husbocken är den mest omtalade insekten av dem som angriper trä i Sverige, då den kan förstöra hela hus. I Sverige förkommer den i de södra delarna av landet, söder om en linje mellan Halland och Gävletrakten, samt på Öland och Gotland. Skadan från husbockslarven hinner ofta bli stor innan den upptäcks. Kontakta oss direkt om du misstänker husbock.

Hur vet man att det är husbock?

Det mest avslöjande är de synliga ovala flyghålen, cirka 5-8 mm stora, som insekten lämnar efter sig, eller det ljusa borrmjöl som husbockslarven lämnar efter sig i gångarna. Tyvärr är det vanligt att husbocken sällan avslöjar sin närvaro genom att stöta ut borrmjölet då den undviker träytan och packar borrmjölet efter sig i gångarna.

Hur stor skada kan husbock orsaka?

Skadan från husbockslarven hinner ofta bli stor innan den upptäcks. Detta beror på att larverna oftast uppträder på takstolar och vindsutrymmen och dessutom aldrig gnager vid ytan utan håller sig till träets splintved och lämnar det yttersta skiktet orört men kan urholka träet totalt. Träet förlorar på sikt stora delar av sin bärighet och det finns risk att delar av ett hus konstruktion förstörs.

Vilket trädslag angriper husbock?

Den angriper enbart barrträdsvirke, dvs. furu och gran. Husbockslarven lever inne i virket där den äter sig fram i slingrande gångar.

Vad ska man göra?

Misstänker du husbock? Kontakta ditt försäkringsbolag eller Anticimex omedelbart. Är du orolig för att få problem med husbock bör du se till att det finns en försäkring som täcker husbocksangrepp.

Hur bekämpar man husbock?

Varje sanering är unik och tillvägagångssättet beror på hur stor skadan är och var den sitter. Vid ett angrepp utför vi en noggrann inspektion och anpassar våra saneringsmetoder till angreppets omfattning.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.