Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Mjuk trägnagare

Mjuk trägnagare är en liten brun skalbagge vars larv gräver smala, slingrande gångar mellan bark och trä på gran och furuvirke. När barken så småningom faller av, upphör angreppet. Skalbaggen orsakar oftast inga större skador och vill du undvika angrepp så ta bort bark på det barrträvirke du använder. Ofta dyker mjuk trägnagare upp inomhus då man har tagit in brasved som sedan blivit liggandes.

Misstänker du mjuk trägnagare?

Mjuk trägnagare hotar inte virkets bärighet, men om man bygger i virke med barkrester, riskerar man att färdiga skalbaggar tränger ut genom täckande material som takpapp, skivor, tapeter o dyl. Gångarna är ytliga och skadorna vanligen små. Däremot kan större skada uppstå t.ex. på tak, då skalbaggarna gnager sig igenom takpapp eller annan beläggning.

Minska risken för angrepp
  • Se till att avlägsna all bark från virke som du ska använda.
  • Undvik att använda trävirke med kvarsittande bark även om det kan se rustikt ut.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.