Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

För dig som drabbats av vägglöss i din verksamhet

Vägglöss är små blodsugande insekter som har ökat i antal de senaste åren. De sprids med hjälp av människan och därför har hotell, campingstugor, vandrarhem och andra tillfälliga boenden drabbats extra hårt. När de väl etablerat sig kan de leva oupptäckta en längre tid för att sedan sprida sig vidare via rör- och elledningar eller flytt av möbler och utrustning. Med en professionellt utförd sanering går det att komma tillrätta med vägglöss, men det är mycket viktigt att alla inblandade parter följer rekommendationer och förhållningssätt, innan, under och efter sanering.

Vid misstanke om vägglöss

Hanteringen av misstänkta och bekräftade fall av vägglöss kräver att det finns rutiner som alla känner till. När boende/ gäster framför klagomål som kan tolkas som att det har med vägglöss att göra, eller när någon i den egna personalen misstänker eller upptäcker vägglöss, bör man följa vissa råd som ett minimum:

 • Det kan vara extremt laddat att drabbas av vägglöss och det ska därför hanteras professionellt. Alla uppgifter om att det kan finnas vägglöss ska undersökas och dokumenteras.
 • Gäster som visar på någon typ av symptom på vägglöss, ska om möjligt få byta från det aktuella rummet till ett annat  rum. Försök att se till så att inga vägglöss följer med vid flytten. 
 • Dokumentera datum för när rummet misstänktes vara angripet, rumsnummer, om vägglöss kunde konstateras (spara gärna exemplar av insekter för identifiering), var vägglöss kunde konstateras och om andra tecken såsom stick eller allergiska reaktioner kunde kopplas till rummet.
 • Boende/gäster som uppvisar starka allergiska reaktioner
  ska uppmanas att söka medicinsk hjälp.
 • Det aktuella rummet ska inspekteras så snart som möjligt av kunnig personal. Låt ingen bo i rummet så länge misstanke om vägglöss kvarstår. 

Vid bekräftat vägglössangrepp

Om det konstateras att det finns vägglöss bör även de här råden följas:

 • Så snart de boende/gästerna har flyttat, så måste även det sekundära rummet som använts i samband med misstanke om vägglöss inspekteras. Dokumentera på samma sätt som ovan.
 • Kläder och textilier ska tvättas i minst +60° C för att minska risken för spridning.
 • Informera de boende/gästerna om hur de kan minska risken för att sprida vägglössen vidare. Baggage och motsvarande kan förpackas i plastsäckar som senare kylbehandlas vid minst -18°C (temperaturen ska vara genomgående för hela bagaget) i 7 dagar. 
 • Kontakta snarast Anticimex för sanering.

Förberedelser inför saneringen

Du kan behöva göra vissa förberedelser inför saneringen. Fråga din kontakt på Anticimex om du är osäker på vad du ska göra inför saneringen. Men i regel gäller följande:

 • Alla sängkläder, gardiner och kläder ska avlägsnas från det angripna rummet. Hantera dem som angipna, dvs. paketera dem innan de tas ut från rummet och tvätta dem i minst + 60° C och/eller torka i torktumlare. Tvättsäckar som löses upp i tvätten är att föredra för alla sängtextiler. Det underlättar hanteringen och minskar risken för spridning av vägglöss. Mer känsliga material kan placeras i frysen efter det att de paketerats i påsar. Används underentreprenörer vid hanteringen av textiler ska det upprättas rutiner så att risken för spridning minimeras.
 • Garderober, lådor och skåp ska tömmas på sitt innehåll. Hantera innehållet som beskrivs ovan. Försegla behandlade saker i tätslutande plastpåsar till dess att hela utrymmet har sanerats och klarskrivits.
 • Material på väggar såsom tavlor, speglar, affischer etc. måste avlägsnas och saneras.
 • Vissa ingrepp kan behöva göras i förväg, såsom att lossa på exempelvis golvlister och elkontakter.

 

Publicerad: 2018-10-11

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.