Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Så här jobbar vi klimatsmart

 

Minskad kemikalieförbrukning

Vi bekämpar skadedjur dels med kemiska metoder, dels med mekaniska. När vi använder kemiska metoder och placerar ut bekämpningsmedel, hamnar en viss mängd i kretsloppet, vilket kan påverka organismer i ekosystemet negativt. Därför har vi länge använt en metod som vi kallar åtgärdstrappan. Förenklat går åtgärdstrappan ut på att vi alltid arbetar med rådgivning och förebyggande åtgärder i första hand och mekaniska metoder i andra hand. I sista hand, när vi bedömer att det är absolut nödvändigt, sätter vi in bekämpningsmedel. Vi gör alltid riskbedömningar för att identifiera förebyggande åtgärder mot skadedjur och för att kunna kombinera rätt metoder. 

Vi arbetar för att påverka ekosystemet så lite som möjligt och utökar ständigt vårt utbud av mekaniska saneringsmetoder för att minska användningen av kemiska preparat. Som exempel använder vi till stor del värme och kyla när vi sanerar vägglöss. De senaste åren har vår satsning på nya typer av mekaniska fällor för gnagare varit framgångsrik. Det började med SMART, som är våra kemikaliefria och uppkopplade fällor som inte bara är effektiva, utan även förser oss med information om omfattning och rörelsemönster. Numera har vi också den bekämpningsmedelsfria kolsyrefällan GoodNature A24. 

Genom att fortsätta satsningen på SMART och visa våra kunder hur de utan bekämpningsmedel kan skapa ett effektivt skydd för verksamheten eller fastigheten, kan vi fortsätta minska kemikalieanvändningen. Fram till sista december 2020 har vi målsättningen att 60% av vår avtalsportfölj ska bestå av SMART-avtal. Det kommer hjälpa oss att minska användandet av kemikalier rejält.

Minskade koldioxidutsläpp

Den största miljöpåverkande faktorn i vår verksamhet är våra persontransporter. Varje dag använder vi våra tjänstebilar för att ta oss runt i landet och ge service till våra kunder. Vår fordonsflotta består av närmare 1 200 fordon fördelat på lätta lastbilar, tjänstebilar och släpvagnar. De flesta är idag dieseldrivna. Det här är inte en hållbar lösning för framtiden och därför har vi inlett en satsning för att minska vår klimatpåverkan genom att reducera våra koldioxidutsläpp med 20 % till den sista december 2020. Du kommer att få se många initiativ från oss under åren som görs för att vi ska kunna nå och förhoppningsvis överträffa det här målet. Följ gärna våra steg mot en mer hållbar värld här på vår webbplats.

Ökad mångfald

Vi är ett kunskapsföretag där människor är vår viktigaste tillgång. Därför har vi en inkluderande kultur och ett tillåtande och dynamiskt arbetsklimat. Vi har arbetat med mångfaldsfrågor under lång tid, men Sverige idag ser inte ut som Sverige igår. Vårt land har berikats med många personer från andra delar av världen, från andra kulturer. Vi vill självklart vara en del av det och därför är vårt mål att öka mångfalden och bättre spegla samhället vad gäller utländsk bakgrund. I och med detta är vi övertygade om att vi samtidigt kommer att få många olika erfarenheter och kunskaper som förbättrar vårt dagliga arbete. Det kommer även ge oss nya språkkunskaper som underlättar för oss i vårt möte med våra kunder. Vårt mål är att 20% av våra nyrekryterade medarbetare ska ha utländsk bakgrund och för att nå dit behöver personer med utländsk bakgrund söka sig till oss. Därför kommer vi förändra rubricering och innehåll i våra rekryteringsannonser, arbeta aktivare med rekrytering i sociala medier och synas i kanaler som är nya för oss som till exempel Al-kompis, Nordens största nyhetstidning på arabiska.

Publicerad: 2017-03-14

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.