Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Koncernstyrelsen

Detta är Anticimex Sveriges koncernstyrelsen vars främsta uppgift är lorem ipsum.

I lägenheter mäter vi bara de utrymmen som ligger inom lägenheten. Mer än 60 procent av de lägenheter som vi mäter har en area som avviker mot den angivna. Ofta beror avvikelserna i arean på att regler och standard för hur en mätning ska göras har ändrats över tiden.

 

I koncernens styrelse ingår följande personer:

Gunnar Asp Gunnar Asp, ordförande

 

 

Walter Gehl Walter Gehl, CEO LSG Sky Chefs, Styrelseledarmot

 

Johan Bygge Johan Bygge, EQT, Styrelseledarmot

 

Per Franzen Per Franzén, EQT Styrelseledarmot

 

Hans-Erik Andersson Hans-Erik Andersson, Styrelsemedlem

 

Edward Brown Edward Brown, Cophall Associates Ltd, Styrelsemedlem

 

Anna Settman Anna Settman, CEO The Springfield Project, Styrelsemedlem

Publicerad: 2016-01-14

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.