Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

matsäkerhet

matsäkerhet

 

Konsekvenserna av en felaktig upphandling kan bli stora.

Många gånger är det bättre att handla upp en tjänst som en funktionsupphandling där leverantören får beskriva hur målet med avtalet ska uppnås. Vår rekommendation är att arbeta med att formulera mätbara mål kopplade till funktionskraven. Detta underlättar både genomförandet och uppföljningen under avtalstiden. Det är viktigt att arbeta med en sakkunnig referensgrupp som har kunskapen att utvärdera leverantörens förmåga att uppnå målen.

Frågor att ta hänsyn till när du upphandlar matsäkerhet

  • Vad vill du uppnå men avtalet?
  • Vilka krav ställer du på utrustning?
  • Ska det ingå utbildning och vad ska den ge för resultat?
  • Hur säkerställer jag att leverantören har rätt resurser och kompetenser för att målet med avtalet ska uppnås?
  • Hur ska utvärderingen se ut?

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.