Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Ditt andra år med Trygghetsavtalet

Förläng ditt trygghetsavtal hos oss

Du har fått ett påminnelsemail som går ut till alla våra tryggavtalskunder som haft trygghetsavtalet i ett år. Om du vill förlänga ditt avtal gör du det enklast genom att betala fakturan som kommer i din brevlåda. Om du bestämmer dig för att inte förlänga avtalet kan du bortse från fakturan. Men innan du bestämmer dig vill vi passa på att förklara för dig vad du får med vårt trygghetsavtal.

Vi finns här för dig

I avtalet skyddar vi inte bara dig när det går snett utan vi hjälper dig även att förebygga så att problemen inte uppstår. Om du misstänker en fuktskada kan du kontakta oss så kommer en tekniker ut för att se över din bostad. Förebyggande åtgärder är något som ingår i din trygghetsförsäkring.

 

Ditt andra år med trygghetsavtalet

När du tecknade din hemförsäkring fick du trygghetsavtalet på köpet under ditt första år. När du förlänger ditt avtal ingår följande:

Regelbunden besiktning.  Vart 4:e år gör vi en försäkringsbesiktning där vi bland annat kontrollerar om ditt hus har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Vid behov gör vi extra besiktningar, till exempel om du misstänker en fuktskada.

Dokumentation.  Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll. Om det finns något som behöver förbättras för att din försäkring ska vara heltäckande får du även förslag på åtgärder.

Självriskersättning VID läckageskada.  Om du drabbas av läckageskada kan du få ersättning för att täcka självrisken i din villahemförsäkring.

Rötskador och äkta hussvamp. Skador som orsakas av rötskador kan bli allvarliga och kostsamma. Om ditt hus drabbas ersätter vi dig för reparationer upp till 300 000 kronor. Du betalar ingen självrisk. Skador under 15 procent av ett prisbasbelopp regleras inte.

Om ditt hus drabbas av äkta hussvamp ersätter vi dig för reparationer upp till 50 prisbasbelopp. Du betalar ingen självrisk.

Om ingenting har hänt är allting bra! Ännu bättre är det att vara förberedd när något väl händer. Då finns vi på Anticimex där för att hjälpa dig. Vill du få reda på mer om Trygghetsavtalet kan du läsa mer här

Publicerad: 2016-11-23

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.