Vi ändrar våra företagsvillkor

Från och med den 1 januari 2019 ändrar vi våra företagsvillkor. Här har vi gjort en sammanställning med frågor och svar som vi hoppas kan besvara på dina funderingar.

Vad händer den 1 januari 2019?

Då börjar de nya villkoren (utg. 12) att gälla. Du hittar de nya villkoren här.

Vilka är skillnaderna jämfört mot tidigare villkor?

Det som skiljer de nya villkoren jämfört mot föregående är:

  • Punkt 4.2: Anticimex ej är återbetalningsskyldig till kund som har löpande utbildning i sitt avtal men som ej nyttjar sitt/sina utbildningstillfällen under året som avtalet avser.
  • Punkt 8.4-8.6: Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Vi ställer högre krav på miljövänlig hantering av Anticimex utrustning från kundens sida.
  • Punkt 8.7-9.2: Våra tjänster och tillhörande utrustning blir alltmer digitala. Vi förtydligar att Anticimex äger den data som genereras av våra system.
  • Punkt 9.3-9.5: Vi uppskattar er återkoppling och förbättringsförslag på hur vi kan bli en bättre leverantör. Dock vill vi förtydliga att samtliga immateriella rättigheter hänförlig till denna återkoppling samt alla produkter, vare sig dessa består av mjuk- eller hårdvara, som skapas eller utvecklas till följd av sådan återkoppling (inklusive nytt material, tjänster, metoder, förbättringar, modifikationer eller verk) ägs av Anticimex.
  • Punkt 15.1: Har justerats mot sin föregångare (14.1) som en följd av den nya GDPR-lagstiftningen. Vi vill att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad gäller om jag avtalar en ny tjänst eller förlänger mitt avtal hos er?

Då appliceras den nya utgåvan (12).

Vart hittar jag tidigare villkor?

Här hittar du de tidigare villkoren (utg.11).

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Då är du välkommen att kontakta våran kundservice via formuläret.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.