Hjälp med skadedjur, brandskydd, fukt och energideklaration i bostadsrättsföreningen

Anticimex arbetar tillsammans med bostadsrättsföreningar över hela landet, stora som små, för att uppnå ett tryggare boende. Vi strävar efter att erbjuda bostadsrättsföreningarna tjänster som minskar risken för oförutsedda kostnader, sparar tid och hjälper din förening att uppfylla lagkrav - oavsett om det handlar om skadedjur, brand, fukt eller energi.

Håll skadedjur borta från din bostadsrättsförening

Så gott som alla fastigheter drabbas då och då av skadedjur, i någon form. Det kan handla om gnagare, vägglöss, träskadeinsekter eller andra djur som kan skapa obehag. Vår skadedjursförsäkring för flerbostadshus ger din bostadsrättsförening ett gott skydd mot skadedjur. Om bostadsrättsinnehavaren drabbas av skadedjur kan personen kontakta Anticimex direkt, vilket avlastar fastighetsskötare och andra personer som är involverade i föreningen.

Tre tips hur du undviker skadedjur i din bostadsrättsförening:

 • Se till att sopor och övrigt avfall är placerat en bra bit från fastigheten.
 • Håll rent och städat i förråd och gångar för att hindra skadedjur att bygga bon.
 • Övervaka och inspektera fastigheten för tidig upptäckt av skadedjur.

Försäkra bostadsrättsföreningen mot fukt- och vattenskador

Vattenskador kan komma plötsligt och risken för att bostadsrättsföreningar drabbas är överhängande. Ett rör som går sönder, stopp i avlopp eller slarviga renoveringar brukar vara några av orsakerna. Därtill kan komplikationer uppstå om bostadsrättsinnehavaren behöver tillfälligt boende under tiden skadan åtgärdas. Därför har vi tagit fram en försäkring vi kallar Trygghetspaket för flerfamiljshus.

Skulle en vattenskada uppstå i någon av bostadsrätterna tar vi snabbt hand om den. Vi dokumenterar skadan, tar fram åtgärdsförslag och kan erbjuder torkmetoder som är energieffektiva och kan justeras efter behov. Exempelvis kan effekten dras ned på natten för att sedan höjas när de boende går till arbetet på dagen.

Så ser du till att fukt- och vattenskador inte uppstår i din bostadsrättsförening:

 • Montera läckageskydd under alla vitvaror och på diskbänksskåpets golv. Det hjälper dig att upptäcka eventuella läckage.
 • Vrid diskmaskinens avstängningskran till stängt läge när du reser bort. Glöm inte att vrida tillbaka innan du sätter på diskmaskinen igen.
 • Rensa vattenlåset med jämna mellanrum. Var noggrann med packningarna när du kopplar ihop det igen.

Brandskydd – något att ta på allvar

Det kan i vissa fall vara otydligt vilket brandskyddsansvar en bostadsrättsförening har avseende brandskydd och brandsäkerhet. Det gäller allt från lagar och regler, till styrelsens ansvar och hur uppställning av barnvagnar eller cyklar får placeras i allmänna utrymmen. Brandskyddsarbetet i ett flerbostadshus behöver nödvändigtvis inte vara komplicerat. Det viktigaste är att föreningen har en utarbetad plan med tillhörande ansvarsfördelning så rutiner finns, att alla delar i brandskyddsarbetet tillgodoses och att medlemmarna i föreningen är informerade om dessa. Läs mer om våra tjänster inom ramen för brandskydd.

Tre tips om brandskydd för bostadsrättsföreningen:

 • Ordning och reda i allmänna utrymmen är en viktig förutsättning för att uppnå en god brandsäkerhet i flerbostadshus.
 • Ha en tydlig kontroll- och underhållsplan för brandskyddsanordningar och fastighetens brandcellsgränser.
 • Anlagd brand är vanligare än många tror, se till att hålla dörrar till förråd, källare och soputrymmen låsta.

Energideklaration – beslutsunderlag för att kartlägga energitjuvarna i föreningen

Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra byggnader med samma förutsättningar vid en energideklaration. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader när du genomför en energideklartion av bygganden. Enligt lagkrav ska en energideklaration utföras var tionde år.

Energideklaration vid försäljning av föreningens bostadsrätter

Ägaren till en byggnad eller bostadsrätt har ansvar att informera om byggnadens energideklaration till köparen. När byggnaden eller del av byggnaden säljs ska energiprestanda framgå vid annonseringen av objektet.

Tre tips hur du kan minska energiförbrukningen i bostadsrättsföreningen:

 • Installera närvarostyrning för belysning i trapphus och gemensamma utrymmen såsom tvättstugor.
 • Se över och byt ut tätningslister som är i dåligt skick.
 • Rengör ventiler i badrum och köksfläkten i bostadsrätten för att spara energi och få bättre inomhusluft.
Publicerad: 2017-05-03

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.