Hur blir jag anknuten mäklare?

För att kunna förmedla försäkringar och vara anknuten försäkringsförmedlare till Anticimex Försäkringar behöver våra samarbetspartners kontrolleras och utbildas. Detta görs i tre steg. Vi hjälper dig igenom hela processen och tillhandahåller nödvändiga utbildningar och blanketter.

Steg 1 – Förmedlarbolaget och ledningen kontrolleras av Anticimex Försäkringar

Alla som ingår i ledningen för bolaget (även styrelsesuppleant) ska:

  • Begära ett utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling, se Polisens blankett. Utdraget skickas i original till Anticimex Försäkringar enligt adressuppgifter nedan
  • Fylla i och skriva under varsin blankett ”Kontroll av ledningen” och skicka den i original till Anticimex Försäkringar
  • Behörig företrädare för bolaget skriver under blanketten ”Kontroll av förmedlarbolaget” och skickar den i original till Anticimex Försäkringar
  • Vi vill att minst en person i ledningen genomför utbildning och kunskapstest

Steg 2 – Den anknutna försäkringsförmedlaren registreras

  • Anticimex Försäkringar registrerar bolaget som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket när samtliga bolagshandlingar inkommit i original
  • När registreringsbevis kommit i retur från Bolagsverket anses bolaget vara anknuten försäkringsförmedlare till Anticimex Försäkringar AB och kan förmedla försäkringar
  • Anticimex Försäkringar registrerar och betalar avgift för registrering till Bolagsverket

Steg 3 – Den anställde mäklaren kontrolleras av förmedlarbolaget

  • Alla anställda mäklare som ska förmedla försäkringar behöver begära utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling, se Polisens blankett. Den anställde ska visa upp utdraget för sin chef som noterar i blankett “kontroll av anställd” att man har sett det och lämnar tillbaka utdraget till den anställde. Viktigt att komma ihåg är att du som är chef får inte spara utdraget, det tillhör den anställde.
  • Den anställde ska genomföra två webbutbildningar. När utbildningarna är godkända i sin får man ett utbildningsbevis som visas upp för sin chef
  • Den anställde och ansvarig hos er fyller i och skriver under blanketten ”Kontroll av anställd” tillsammans. Ni ska arkivera blanketten i original tillsammans med kopior på kursintyg hos er. Dessa ska ni kunna visa upp vid eventuell tillsyn från Finansinspektionen. Kopia av blanketten läggs upp i systemet EIT där även några statusfrågor besvaras
Publicerad: 2017-05-02

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.