Offentlig upphandling

För dig som är offentlig upphandlare

Detta är de frågor som du som köpare bör fråga dig innan du gör en upphandling.  

  1. Vad vill du att nästa avtalsperiod ska leda till för resultat vad gäller exempelvis saneringsarbetet? Vilka mål ska uppnås med avtalet?
  2. Vad vill ni uppnå för resultat?
  3. Vad händer om ni inte uppnår det önskade resultatet?
  4. Vad kan hindra att du/ni uppnår det resultatet?
  5. Vad ska ni upphandla för att nå det resultatet?
  6. Hur ska du få med dig de personer som behövs?
  7. Viket mer stöd behövs tror du?

Att handla upp tjänster till lägsta pris visar sig i många fall leda till en dyr affär längre fram, se vår rapport ”Försäkra er mot vägglöss”. Det är viktigt att väga in kvalitet och leveransförmåga vid offentliga upphandlingar för att kostnaderna i anbudet ska stå i relation till det förväntade resultatet.

Vi tillhandahåller tjänster inom matsäkerhet, skadedjur, brandskydd och avfuktning. Det är inte alltid lätt att göra en upphandling inom dessa områden, det finns mycket att ta hänsyn till.

Många gånger är det bättre att handla upp en tjänst, till exempel ett skadedjursavtal, som en funktionsupphandling där leverantören får beskriva hur målet med avtalet ska uppnås. Vår rekommendation är att arbeta med att formulera mätbara mål kopplade till funktionskraven. Detta underlättar både genomförandet och uppföljningen under avtalstiden. Det är viktigt att arbeta med en sakkunnig referensgrupp som har kunskapen att utvärdera leverantörens förmåga att uppnå målen.

Denna information är till för att vara ett neutralt stöd för er köpprocess. Alla förslag är granskade av några av Sveriges mest erfarna upphandlingsjurister som tidigare arbetat på NOU, så vi kan intyga att informationen finns till för att hjälpa er på ett neutralt sätt. Det blir vår uppgift att försöka möta era krav när ni bestämt er.

Till exempel om du ska handla upp skadedjurstjänsten:

Vad vill du uppnå men avtalet? Ska alla saneringsinsatser täckas av avtalet? Vilka krav ställer du på utrustning? Ska det ingå något skadeförebyggande program? Hur säkerställer jag att leverantören har rätt resurser och kompetenser för att målet med avtalet ska uppnås? Hur ska utvärderingen se ut?

På nedanstående sidor kan du läsa mer inom respektive område och även hämta exempel på förfrågningsunderlag.

Kontaktformulär Offentlig Upphandling

Vad är du intresserad av att bli kontaktad om?
ska fyllas i
Postnumret måste bestå av 5 siffror (mellanslag tillåtet efter 3 siffor)
E-post krävs med rätt format
*

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.