matsäkerhet

matsäkerhet

 

Konsekvenserna av en felaktig upphandling kan bli stora.

Många gånger är det bättre att handla upp en tjänst som en funktionsupphandling där leverantören får beskriva hur målet med avtalet ska uppnås. Vår rekommendation är att arbeta med att formulera mätbara mål kopplade till funktionskraven. Detta underlättar både genomförandet och uppföljningen under avtalstiden. Det är viktigt att arbeta med en sakkunnig referensgrupp som har kunskapen att utvärdera leverantörens förmåga att uppnå målen.

Frågor att ta hänsyn till när du upphandlar matsäkerhet

  • Vad vill du uppnå men avtalet?
  • Vilka krav ställer du på utrustning?
  • Ska det ingå utbildning och vad ska den ge för resultat?
  • Hur säkerställer jag att leverantören har rätt resurser och kompetenser för att målet med avtalet ska uppnås?
  • Hur ska utvärderingen se ut?

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.