Energideklarera din byggnad

Vill du veta vilka energibesparingar som kan göras för din hyres- eller bostadsrättsförening eller annan kommersiell fastighet? En energideklaration ger dig ett bra underlag att kunna fatta beslut om energianvändningen, som ofta går att minska. Precis som för småhus är energideklarationen ett lagkrav för byggnader likt flerbostadshus.

Hur utförs en energideklaration?

 • En av våra energiexperter gör en genomgående energibesiktning av byggnaden och de områden som kan påverka energianvändningen.
 • I energideklarationen och medföljande åtgärdsrapport sammanställs byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag och hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd.

Enligt lag ska följande ingå i en energideklaration

 • Byggnadens energiprestanda, den energi som krävs för att uppfylla ett normalt bruk av byggnaden.
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts
 • Referensvärden för byggnaden, så att man kan jämföra med andra byggnaders energiprestanda.
 • Information om radonmätning har utförts.
 • Åtgärdsförslag som gör byggnaden mer energieffektiv.

Vad ingår i en energideklaration

 • Det ingår konkreta åtgärder om vilka energibesparingar som bäst passar i varje enskild fastighet.
 • Vi utgår alltid från att våra åtgärdsförslag ska bevara eller förbättra inomhusmiljön.
 • Vi föreslår endast åtgärder som ger intressanta energibesparingar och inte riskerar att påverka komforten negativt. 
 • Vi tar hänsyn till att olika åtgärder faktiskt kan påverka varandra, och därför presenteras åtgärderna i den ordning som de ska genomföras för att uppnå det bästa resultatet.
 • Du får också veta vilka investeringskostnader detta medför, ställt mot den besparing du kommer att göra.
 • Våra råd kan medföra energibesparingar på upp mot 45 procent i flerbostadshus. Det visar statistik från våra energibesiktningar.

Fördelar med energideklaration

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder.

Boverket har rätt att utfälla vite om byggnaden saknar energideklaration

 • Om energideklarationens energiprestanda inte visas i annonseringen då byggnaden eller del av byggnaden säljs
 • Om energideklaration inte överlämnas vid ägarbyte

Ett EG-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning ligger som grund till svensk lag om energideklarering för byggnader.

Vem kan göra energideklarationer?

Deklarationen gäller i tio år och utförs av certifierade energiexperter för att den ska vara giltig. Vi har gedigen erfarenhet av att energibesiktiga och energideklarera flerbostadshus.

Energideklartion för dig som bor i villa

Behöver du en energideklaration för din bostad? Läs mer om energideklaration för dig som bor i villa här. 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.