Minska risken för smitta i livmedelshanterande företag

Tillsammans kommer vi överens om hur omfattande behovet är för er verksamhet. Fokus läggs på förberedande och förebyggande insatser som har visat sig vara mest effektiva för att på ett långsiktigt och hållbart sätt minimera riskerna. Vid behov, kompletteras arbetet med desinfektion.


Exempel på olika insatser:

  • Regelbunden riskbedömning baserat på typ av verksamhet
  • Förebyggande inspektioner 
  • Rengöringskontroller på utsatta ytor för att snabbt mäta mikrobiologisk kontaminering 
  • Genomgång av rutiner och granskning av dokumentation
  • Förslag till förbättrade rutiner, exempelvis rengöring och arbetsprocesser
  • Utbildning och information till medarbetarna
  • Checklista anpassad för att stödja företagets eget arbete
  • Bedömning av behov av desinfektion
  • Akuta och upprepade desinfektionerVill du veta mer?

Fyll i vårt kontaktformulär här. Du kan även läsa mer om smittspridning på www.folkhalsomyndigheten.se samt https://www.ecdc.europa.eu/en

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.