Avfuktning vid vattenskador

Är din fastighet eller arbetsplats vattenskadad? Fukt- och vattenskador kan orsaka stor materiell förstörelse och stora kostnader. Vi kan skräddarsy olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av vattenskada och inomhusmiljö det handlar om. Kontakta oss så hjälper vi dig att lösa problemen så skonsamt som möjligt.

Avfuktningsmetoder för alla situationer

Vid konstaterad vattenskada gör vi först en helhetsbedömning av skadans omfattning. Om skadan är akut är insatsen under det första dygnet av stor betydelse, eftersom tidsaspekten är avgörande för vilka följderna blir.

Vi har modern teknik och olika metoder som gör att en vattenskada kan torkas snabbt och vår ambition är att lösningarna ska ha en så minimal påverkan på bostads- eller arbetsmiljön som möjligt. 

Bland de traditionella räknas plastintäckning, där torr luft koncentreras till det skadade området, torkning av slutna konstruktioner, där torr luft trycks eller sugs in en sluten konstruktion samt friblåsning, som ofta används vid akuta vattenskador.

Fördelarna med våra torkmetoder: 

Vår utrustning är anpassad efter yta och inredning, det gör att vi kan minska både oplanerade renoveringsåtgärder och kostnader. Det här gör av vi kan begränsa rivningen av väggar och golv.

Du förlorar inte hyresintäkter eftersom utrustningens låga ljudnivå och den snabba avfuktningen innebär att bostadsinnehavaren ofta kan bo kvar under avfuktningen.

Den termostatstyrda utrustningen minskar energiförbrukningen med cirka 50-60% jämfört med traditionella metoder.

Hjälp med skadebesiktning och fuktmätning?

Behöver du hjälp med hela processen? Först måste vi besiktiga skadan för att se varför den har uppkommit. Om skadebesiktningen inte kan ge svar på den frågan gör vi en noggrannare fuktmätning. Kontakta oss och låt våra avfuktningstekniker hjälpa er genom hela processen, från skadebesiktning till sanering.

Infravärme för begränsade ytor

Effekttork (infravärme) är anpassad för att användas på begränsade ytor i exempelvis badrum och kök. Vi placerar den mot den fuktskadade ytan, värmer materialet och ventilerar bort den fuktiga luften. Effekttorken är även anpassad i storlek så att man inte behöver demontera inredningen i exempelvis kök.

Uppvärmd luft för begynnande fuktskador

Komforttork (uppvärmd luft)är utvecklad som en lösning vid mindre eller begynnande fuktskador runt exempelvis golvbrunnar. Vi applicerar komforttorken med hjälp av en anordning som lyfter mattan runt en golvbrunn och låter uppvärmd luft torka materialet. Efter torkprocessen limmar vi tillbaka mattan och sätter klämringen på plats. Termostaten hos båda metoderna minimerar energiförbrukningen, men med bibehållen torkeffekt.

Torkmatta för väggar och tak

Torkmatta är en tunn och smidig lösning som på samma sätt som effekttorken värmer det fuktskadade materialet för att öka fuktavgivningen och på så sätt korta torktiden. Mattans smidighet möjliggör att på ett enkelt sätt torka både väggar och tak

Torktiden minskas radikalt med våra metoder eftersom temperaturen i materialet höjs. Det gör att ångtrycket i materialet ökar och avdunstningen blir mycket snabbare.

Anticimex – en kunnig partner

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att besiktiga och åtgärda fukt- och vattenskador. Våra avfuktningstekniker ger den hjälp som behövs genom hela processen. Vi ger även råd för hur det fortsatta renoveringsarbetet kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.