Utredning av problem i inomhusmiljön för företag

Luktar det konstigt på din arbetsplats? Eller i en av lägenheterna i din fastighet? Låt oss undersöka det så slipper du att vara orolig. Fuktrelaterade problem är vanliga på arbetsplatser och i svenska flerbostadshus. Det visar sig att majoriteten av alla problem i inomhusmiljö har med fukt att göra.

Hör av dig omgående

Det är viktigt att så snabbt som möjligt ta tag i problemen som är relaterade till inomhusmiljön. Utan åtgärd kan problemen leda till överkänslighet och i värsta fall allergier. Vi på Anticimex har stor erfarenhet av fuktproblem och kan hjälpa dig att hitta det som orsakar dåliga hälsa och lukt.

Så här går utredningen till

I vår utredning gör vi först en inledande kontroll med noggrann genomgång av byggnaden samt fuktkontroller om det behövs. När skadan är identifierad koncentrerar vi oss på att ta reda på orsaken, ofta med hjälp av fuktmätningar och om det behövs med materialanalyser och andra provtagningar.

Allt resulterar i en skriftlig rapport som innehåller svar på fuktmätning, analys, bilder med mera.

Vi ger dig förslag på åtgärder

Slutligen tar vi fram ett åtgärdsförslag med de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa problemet. Vi gör uppföljning vid behov för att säkerställa att åtgärderna verkligen har gett resultat.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.