Hygieninspektioner

Vet du om du har brister inom matsäkerhet i din verksamhet? Vet du hur du ska åtgärda dem i så fall? Låt oss göra en inspektion. Du får del av våra kunskaper och erfarenheter samt tips och råd på hur du ska åtgärda eventuella problem så att de inte uppkommer igen. Hygieninspektion är en av flera av våra tjänster inom matsäkerhet, välj efter dina behov.

En egen hygienexpert till din hjälp

Hygienspektionen är kärnan i din livsmedelshygien eftersom vi kan se hur din verksamhet fungerar i praktiken. Du får en egen hygienexpert som är ditt personliga stöd. Tillsammans går vi igenom lokaler, utrustning, arbetsrutiner, rengöring och temperaturkontroller. Vi identifierar förbättringsområden, orsaker till problem och ger råd och tips om åtgärder. Det underlättar ditt dagliga arbete med matsäkerhet.

Lever din verksamhet upp till kraven?

Genom vår hygieninspektion får du kunskap om vilka eventuella brister som finns och som du måste åtgärda för att du ska leva upp till gällande lagstiftning och riktlinjer. Tillsammans med vår tekniker kan du sedan se till att matsäkerheten kontinuerligt förbättras. Inspektionen kan du se som ett stöd i ditt arbete med livsmedelshygien.

Så här gör vi vår inspektion

Förutom att gå igenom lokalerna, granskar vi dokument och ställer frågor. Syftet är att identifiera områden som du kan förbättra och sådana där du inte lever upp till kraven om livsmedelshygien. Vi kan välja att inrikta inspektionen på särskilda grundförutsättningar, rutiner eller områden. Kanske har du ett problemområde som du vill att vi fokuserar på?

Funktionskontroll av termometrar 

Vi kan även hjälpa dig att kontrollera din verksamhets termometrar. För att säkerställa att din termometer visar rätt temperatur vid mätning av exempelvis varm mat, kyl och frys samt ankommande varor behöver den kontrolleras regelbundet. Vi funktionskontrollerar din termometer inom tre områden: kallt, varmt och frystemperatur. Detta sker under våra ordinarie besök minst en gång per år. 

Du får råd och tips

I besöket ingår även rådgivning. Här går vi igenom eventuella brister vi har hittat, till exempel om du inte lever upp till krav och lagar som du ska följa, eller en branschriktlinje du har valt att följa. Du får förslag på åtgärder och tips på hur du ska åtgärda bristerna. Vid behov kan vi erbjuda extra uppföljningsbesök.

Hygieninspektion och skadedjurskontroll ger matsäkerhet

Hygieninspektion är tillsammans med skadedjurskontroll en helhetstjänst som anpassas helt efter din verksamhets behov. Dessutom har du tillgång till support, du kan ringa och mejla dina frågor till oss, och du har ett stöd i den dokumentation som görs efter vår inspektion och våra besök.

Vi hjälper dig med livsmedelshygien

Anticimex har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster och utbildningar inom Matsäkerhet.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.