Gör ni rent på rätt sätt?

Rengöringskontroll och provtagning

Behöver du kontrollera effektiviteten och rengöringsrutiner hos dig? Genom regelbunden provtagning kan vi hjälpa dig att utvärdera dina rutiner för rengöring av utrustning och redskap. Vill du att vi också tar prov på vatten eller livsmedel? Till exempel kontrollera hållbarhet eller hygienisk kvalitet? Är provsvaren bristfälliga bistår vi dig med tips och råd.

Du får testsvaren direkt

Rengöringskontroll innebär att våra tekniker tar rengöringstester hos dig för att se att dina rutiner är effektiva. Testerna görs med en så kallad ATP-mätare, vilket innebär att du får provsvaret direkt. Vid bristfälliga testsvar får du råd om hur du kan förbättra din rengöring.

Har du en bra livsmedelshygien?

Vi kan även bistå dig med provtagning av livsmedel, vatten och is. Det gör vi för att säkerställa att den hygieniska kvaliteten är bra, kontrollera hållbarheten på livsmedel och titta efter skadliga mikroorganismer.

Vi hjälper dig med analysresultat och ger råd om förbättringar. Dessutom kan vi erbjuda andra typer av provtagningar så att du uppfyller både interna och externa krav.

Din verksamhet bestämmer vad vi testar

Exakt vilka prover vi tar bestäms av ditt syfte och målsättning med provtagningen, och om det finns lagkrav eller rekommendationer för din verksamhet.

Vi samarbetar med erkända laboratorier och har ett stort utbud när det gäller provtagning och analys av livsmedel och vatten. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Undersöka en produkts hållbarhet med hjälp av belastningstester
  • Analysera näringsvärde i produkter
  • Leva upp till provtagningsrekommendationer i branschriktlinjer
  • Leva upp till provtagningskrav som ställs i lagen, till exempel i drickvattenföreskrifterna eller i EU-förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier.
  • Ta prover på en produkt vid en misstänkt matförgiftning
  • Har du en provtagningsplan så tar vi självklart prover i enlighet med den.

Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium. Om provsvaren är dåliga får du tips och råd på lämpliga åtgärder.

Vill du att vi hjälper dig?

Har du någon av våra tjänster hygieninspektion eller skadedjurskontroll kan du anlita oss för provtagning och rengöringskontroll.

Vi hjälper dig med livsmedelshygien

Anticimex har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster och utbildningar inom Matsäkerhet.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.