Skadedjurskontroll

Skadedjur har blivit ett allt större problem. Deras utvecklade resistens mot bekämpningsmedel, närgångna beteende och skadegörelse kräver ett alternativt arbetssätt för att begränsa deras ökning. Det bästa sättet att arbeta mot skadedjur är att arbeta förebyggande. Det är dyrt och tär av dina och jordens resurser att åtgärda de skador som skadedjur kan åstadkomma.

Så här jobbar vi med bekämpningsmedel

Vi använder alltid vår åtgärdstrappa när vi sanerar skadedjur vilket betyder att vi ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand. Dessutom har lagarna skärpts betydligt på området, exempelvis är det inte längre rekomenderat att använda bekämpningsmedel i förebyggande syfte. Det är bra tycker vi, eftersom dessa kemikalier kan skada människor och deras husdjur och de kan hamna i naturen och i grundvattnet.

Skadedjurskontroll, då och nu.

Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd, kommer skadedjuren alltid må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det därför viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden.

Under åren har vi stött på varierande problem inom många branscher, vilket gjort att vårt arbetssätt även det har förändrats. Det som tidigare associerades med skadedjursbekämpning i form av användning av bekämpningsmedel är något vi succesivt minskar behovet av, för att istället övergå till metoder och lösningar som är fria från bekämpningsmedel. Inom vissa fall kan vi av olika anledningar behöva använda bekämpningsmedel, men då i kombination med andra åtgärder.

Vem avgör hur bekämpningsmedel får användas?

Kemikalieinspektionen är den myndighet som beslutar för hur, var och vilka produkter som får användas som bekämpningsmedel. Det innebär att användning av bekämpningsmedel kan få ske mot vissa skadedjur under en begränsad period. Förbättring och utvärdering av produkter kan medföra förändringar i hur, var och hur ofta produkter innehållandes bekämpningsmedel får nyttjas över tid.

Hur vi hjälper dig att uppnå bra resultat på lång sikt.

Vi tar ansvar för helheten och arbetar främst med förebyggande åtgärder för exempelvis lantbruk, tillverkande industrier, hotell, restauranger och kommuner.

Exempel på några av våra metoder.

  • Riskbedömning och förslag på åtgärder för att minska förekomsten av skadedjur.
  • Kartläggning av skadedjursaktivitet med hjälp av exempelvis kameror som sänks ner i brunnar och avlopp, kontrollbeten och inspektioner.
  • Hållbar bekämpning av skadedjur med elektroniska, mekaniska och automatiserade fällor.
  • Installation av specialkonstruerade papperskorgar för en praktisk och säker utläggning av bekämpningsmedel mot vissa skadedjur.
  • Installation av olika typer av fällor som kan övervaka minska problemen mot flygande och krypande insekter inomhus.
  • Effektiva lösningar som hindrar fåglar från att slå sig ned på oönskade platser.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.