Anticimex Fågelsäkring

Fåglar är vackra när de lever i naturen, men tyvärr slår de sig ofta ner på ställen där de gör mer skada än nytta. Anticimex Fågelsäkring består av effektiva lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem. De är också i möjligaste mån osynliga för att inte störa arkitekturen. Lösningarna anpassas efter platsen och kan exempelvis bestå av nät, piggar, vajrar, ljud eller el-lister.

Fåglar kan ställa till stor skada

I städerna är fåglar ett kostsamt problem när de smutsar ner med sin frätande avföring, river upp skräp och stör människor. Deras spillning kan sprida kvalster och bakterier såsom salmonella, och många upplever dessutom obehag när det samlas en stor mängd fåglar på samma plats.

Säkra din fastighet mot fåglar

Alla byggnader mår bra av att säkras mot fåglar, eftersom stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar kan täppas igen av spillning och bomaterial. Spillningen fräter dessutom på tak och fasader, som då kan släppa in fukt som följd. För ett företag ser det illa ut att byggnaden är nedsmutsad av fågelspillning, och för restauranger kan fåglarnas närvaro innebära att gästerna uteblir.

Så fungerar Anticimex Fågelsäkring:

Riskbedömning med lösningsförslag

Vi gör en inspektion för att identifiera riskerna med din verksamhets byggnad och närliggande omgivning. Vi tittar på fågelart, var fåglarna slår sig till ro, problemets omfattning och den skada som fåglarna kan orsaka. Efter vårt besök presenterar vi ett lösningsförslag som på bästa sätt skyddar din miljö och verksamhet.

Installation

Anticimex tekniker är vana att arbeta på hög höjd, de tar hand om både installation och kontroll av lösningarna.

Serviceavtal

Vi kan även erbjuda årlig inspektion som inkluderar service och kontroller för att säkerställa att installationerna fungerar som de ska.

Våra metoder mot fåglar och problem de orsakar

Piggar

Tack vare dess fl exibilitet och storleksvariation, kan piggar användas på olika typer av ytor, såsom skyltar, takfästen, takåsar med mera. De hindrar fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem.

Nät

Nät är ett långvarigt, säkert och ekonomiskt sätt att skydda ett område, till exempel ljusgårdar, undersidan av takutsprång och andra språng, vrår och öppna platser där fåglar inte är önskvärda.

Vajrar

Tunna, diskreta vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Vajrarna kan monteras i en eller fl era rader och fungerar på nästan alla ytor. De passar speciellt bra till fönsterbrädor och lister.

Ellister

Ellister är en mycket effektiv metod som använder strömimpulser. Konstruktionen är ofarlig för människor och djur, men strömimpulsen upplevs som obehaglig vilket gör att fåglarna undviker att slå sig ned.

Scarecrow

Denna effektiva, akustiska metod använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Lösningen är inte störande för människor och ljudet uppfattas ofta inte av omgivningen. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer.

Eagle Eye

Eagle Eye refl ekterar olika ljusstrålar som skrämmer fåglarna och får dem att söka sig till andra platser. Systemet roterar konstant och har i studier visat att antalet fåglar i ett område kan minska med upp till 80 procent under en tremånadersperiod.

Daddi Long Legs

Denna lösning består av tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned. Den passar särskilt bra för att skydda ytor som kräver regelbundet underhåll.

Vill du ha vår hjälp med fågelskydd?

Kontakta oss om du är intresserad av Anticimex Fågelsäkring. Vi hjälper gärna till.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.