Skadedjursförsäkring för flerfamiljshus

Alla fastigheter drabbas då och då av skadedjur. På senare år har det skett en kraftig ökning av vägglöss i Sverige och antalet saneringar har gått upp markant. En orsak är att vi reser mer och får med oss skadedjuren hem i vår resväska. Även andra skadedjur såsom råttor, möss och kackerlackor blir vanligare och skapar obehag för de boende. Ökningen av skadedjur i flerfamiljshus är inte bara en plåga för de boende. De innebär också ökade kostnader för fastighetsägaren.

Satsa på en komplett försäkring mot vägglöss och andra skadedjur.

Anticimex Skadedjursförsäkring skyddar både din fastighet och dina hyresgäster. I försäkringen ingår ett obegränsat antal skadedjurssaneringar i byggnaden, såsom lägenheter och andra utrymmen. Ersättning för skador orsakade av träskadeinsekter samt insekts- och luktsanering vid sent upptäckt dödsfall ingår också. Sanering av lösöre är ofta ett måste för att skadedjuren ska försvinna. Vi erbjuder olika alternativ för detta så att du kan välja en försäkringslösning som passar din ekonomi och planering.

Skadedjursförsäkringen för flerfamiljshus innehåller:

 • Skadedjurssanering i byggnaden
  Obegränsat antal saneringar av insekter, getingbon, råttor och möss. Undantaget är lokaler där livsmedelshanterande verksamhet bedrivs.
 • Skadedjurssanering av lösöre i lägenheter
  Du kan välja om du vill att lösöressanering ska ingå i försäkringen – med eller utan självrisk. Lösöre som inte används för privat bruk samt kläder och livsmedel ingår inte i försäkringen.
 • Försäkring mot träskadeinsekter
  Om byggnaden angrips av träskadeinsekter ansvarar vi för sanering samt för eventuell reparation.
 • lnsekts- och luktsanering
  Vid ett sent upptäckt dödsfall utför vi insekts- och luktsanering samt nödvändig reparation.

Fördelar för dig som fastighetsägare

 • Enkelt och tryggt skydd mot skadedjur vilket ger nöjdare hyresgäster.
 • Snabba lösningar vid eventuella problem – vi har kontor över hela landet.
 • Ekonomisk trygghet – du väljer det försäkringsalternativ som bäst passar dig.
 • Hyresgäster kan ringa oss direkt – det avlastar fastighetsskötare och annan personal.
 • Vi har lång erfarenhet av skadedjur och rätt kunskap för att undvika framtida problem.
 • Våra saneringsmetoder är effektiva och skonsamma för miljön, fastigheten och de boende.
 • Möjlighet att välja skadedjurssanering av lösöre som en tilläggstjänst eller en del av försäkringen.

Vem är försäkringsgivare och distributör?

Anticimex Försäkringar är försäkringsgivare och distributör av försäkringen.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.