Anticimex Smart avloppsfälla

Omfattande och väl utbyggda avloppssystem har skapat en perfekt miljö för gnagare. I avloppssystemen har gnagarna närhet till mat och kan snabbt ta sig fram mellan bostadsområden och industrier. För att hantera problem med råttor och möss ovan mark, måste vi först kontrollera dem under mark, i deras naturliga miljö. Lösningen är Anticimex SMART Avloppsfälla.

Digital och miljövänlig råttfälla

Anticimex Smart avloppsfälla är en patenterad lösning som sätter ny standard för snabb och effektiv kontroll av gnagare i avloppssystem. Den digitala fällan är miljövänlig och helt automatisk, vilket garanterar en tidsbesparande lösning samt skydd och övervakning dygnet runt.

En effektiv lösning för skadedjurskontroll.

Vår erfarenhet visar att antalet råttor minskar successivt med användningen av Anticimex SMART Avloppsfälla för att så småningom försvinna helt från det bearbetade avloppssystemet. Det syns även snabbt ovan mark att problemet med råttor och möss minskar. Utöver Anticimex SMART Avloppsfälla kan vi även erbjuda andra digitala fällor och sensorer samt andra bekämpningsmetoder.

Så här fungerar avloppsfällan

Utifrån en grundlig riskbedömning av din verksamhet, identifierar vi strategiska platser där Anticimex SMART Avloppsfälla installeras. Avloppsfällan placeras direkt i avloppssystemet och passar alla brunnar och avlopp som har en inre diameter från 100 mm till 250 mm.

När fällans sensorer registrerar en gnagares rörelser och kroppsvärme aktiverar fällan och gnagaren avlivas snabbt. Fällan återställs automatiskt och är redo för nästa fångst. Råttan följer sedan med avloppsvattnet ut. Inget bekämpningsmedel eller bete används, och metoden påverkar inte heller det normala flödet i avloppet.

Avloppsfällans sensorer skickar kontinuerligt information om aktivitet och fångster till oss. Vid ett larm eller en avvikelse får vi direkt kännedom om detta vilket gör det möjligt för oss att agera snabbt.

Baserat på statistik från Anticimex SMART Avloppsfälla övervakar vi programmets framgång, ger förslag på ytterligare åtgärder och, vid behov, ändringar i programmet.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.