Intelligent kontroll av gnagare i känsliga områden.

I vårt moderna samhälle har miljöer skapats där gnagare trivs och kan föröka sig snabbt. De blir allt mer resistenta mot bekämpningsmetoder samtidigt som regler runt användning av kemikalier blir allt hårdare. För att hantera problem med råttor och möss, finns ett akut behov av intelligenta och miljövänliga metoder. Lösningen är Anticimex SMART Box.

Konstant övervakning av råttor och möss

En miljövänlig, flerfångstfälla för såväl inomhus- som utomhusbruk. Fällan är effektiv mot både råttor och möss och placeras i områden där gnagarna är aktiva. Den finns i flera modeller och kan drivas med batteri, el eller solpaneler. Gnagare söker ofta trygghet i olika håligheter, och Anticimex SMART Box drar nytta av denna medfödda drift att leta efter skydd.

En komplett lösning för er skadedjurskontroll.

Vi har stor kunskap om gnagarnas beteenden och biologi. Genom att använda effektiva och miljövänliga metoder kan vi minska problem med gnagare med minsta risk för människor och miljön. Utöver Anticimex SMART Box kan vi även erbjuda andra digitala fällor och sensorer samt andra bekämpningsmetoder.

Så här fungerar Anticimex SMART Box

  • En grundlig riskbedämning

Vi identifierar strategiska platser där Anticimex SMART Box installeras. Den placeras vanligtvis längs sidorna av byggnader och andra platser där råttor och möss känner sig trygga.

  • Gnagaren går in i fällan

Då registreras dess rörelser och kroppsvärme av sensorer. Fällan aktiveras och gnagaren avlivas snabbt och smärtfritt med en elektrisk stöt. Gnagaren överförs till en plastpåse i den slutna behållaren. Fällan återställs automatiskt och är redo för nästa fångst. Inget bekämpningsmedel används.

Larmar direkt om det behövs

SMART Box skickarkontinuerligt information om aktivitet och fångster till oss. Vid ett larm eller en avvikelse får vi direkt kännedom om detta vilket gör det möjligt för oss att agera snabbt. Statistik från boxen gör att vi kan övervaka hur det går och ge förslag på ändringar eller andra åtgärder om det behövs

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.