Ge dina gäster en god natts sömn

Vägglöss på hotell

Förekomsten av vägglöss ökar explosionsartat och innebär ett stort problem för hotellägare. Om en gäst drabbas sprids ryktet snabbt och omfattande insatser krävs för att få bukt med problemen. Därför har vi utvecklat lösningar som både förebygger och löser problem med vägglöss på ett miljövänligt sätt.

Resistens och fler saneringar

Vägglössen har utvecklat resistens mot många bekämpningsmedel och i kombination med att resandet ökar sprids de resistenta vägglössen världen över. Vi på Anticimex har under våra många år i branschen utvecklat arbetssätt med de effektivaste verktygen och bekämpningsmetoderna.

Sanering av byggnad ingår i ditt avtal

Om din verksamhet trots allt skulle drabbas av vägglöss ingår sanering av byggnaden i ditt skadedjursavtal med oss. Vägglusen är dock ett svårbekämpat skadedjur och utöver byggnadssanering kan även mer omfattande insatser krävas. Därför erbjuder vi dig som har Anticimex Skadedjursavtal olika kompletterande insatser som ytterligare tryggar din verksamhet.

Hur går sanering av vägglöss till?

För att få bukt med vägglöss krävs i de allra flesta fall att lösöre såsom möbler och annan inredning saneras. Beroende på situation och problem kan vi erbjuda olika metoder, exempelvis:

  • Uppvärmning där lösöre placeras i tält med isolerade väggar. Inuti tältet höjs temperaturen till en nivå som vägglössen inte överlever. 
  • Nedfrysning är ett annat alternativ. Vi placerar lösöret i vår nedkylningsmodul, där temperaturen sänks till en nivå som vägglössen inte överlever. 

 

 

Utbilda din personal

Rätt kunskap är oerhört viktigt för att hantera vägglusproblem. Eftersom det är omöjligt att hindra att vägglöss förs in på hotell är medarbetarnas kunskap avgörande för att snabbt upptäcka vägglöss och minska risken för spridning. Vår utbildning kan genomföras i våra eller era lokaler. 

Inspektera ofta och regelbundet

Med hjälp av inspektioner kan vi se om det finns begynnande eller pågående angrepp av vägglöss. Inspektionen utförs av kunnig skadedjurstekniker som söker efter spår på ställen där vägglöss brukar finnas. Inspektionen kan kompletteras med en sökhund.

Våra hundar upptäcker vägglöss

Tack vare regelbundna inspektioner med hjälp av specialiserade sökhundar kan vägglöss snabbt upptäckas. En sökhund kan med sitt luktsinne upptäcka vägglöss som inte går att se vid en vanlig inspektion, exempelvis bakom väggar och lister. Sökhundar kan användas både förebyggande för att säkerställa att det inte finns några vägglöss, och som en avslutande kontroll efter en sanering.

Produkter mot vägglöss

Madrasskydd

Vi tillhandahåller madrasskydd med certifierat skydd mot vägglöss. Madrasskyddet hindrar vägglössen från att ta sig in i madrassen, och skyddar dessutom mot dammkvalster.

Vägglusfällor

Våra vägglusfällor är en enkel men mycket effektiv lösning som placeras under säng-, soff- och stolsben. Vägglöss har inte den fysiska förmågan att klättra upp för fällornas kant. På så sätt kan vi stoppa vägglössen från att krypa upp till dina sovande gäster.

Vägglustejp

Vägglustejp är en miljövänlig behandling som består av ett rent naturmaterial. Tejpen placeras under möbler, exempelvis sängar. När vägglössen kommer i kontakt med tejpen torkar de ut. Rum och utrymmen kan användas och städas som vanligt under hela behandlingsperioden.

Tvättpåsar

Genom att använda vattenlösliga tvättpåsar minskar vi risken för spridning av vägglöss. De fungerar exempelvis mycket bra när man förflyttar material som angripits av vägglöss, såsom lakan, täcken, kuddar och bäddmadrasser.

Dokumentation 

Vid varje tillfälle dokumenterar vi problemet och våra observationer, bland annat med hjälp av bilder. Vår rapport innehåller även lösningsförslag samt kostnader. Dokumentationen är ett bra underlag för dig, eftersom det visar vilka åtgärder som har genomförts.

 

I dag har vi haft besök av Fänrik från Anticimex ☺️ Han jobbar med att söka efter vägglöss, men inga löss hittades hos oss 👍 Bra jobbat Fänrik och välkommen tillbaka ❤️ #hotellfridhemsgatan #omtanke #anticimex

Publicerat av Hotell Fridhemsgatan den 27 juni 2017

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.