Tjänsten Systematisk Arbetsmiljö upphör

Under de senaste året har Anticimex genomfört en översyn av våra tjänsteområden i syfte att stärka vårt kunderbjudande. Beslut har därför fattats om att från och med 1 april 2018 avveckla tjänsten Systematisk Arbetsmiljö. Nedan hittar du frågor och svar om vad som kommer hända framöver och hur det påverkar dig.

Varför slutar Anticimex leverera tjänsten Systematisk Arbetsmiljö?

Vi ser ständigt över vårt utbud och avvecklar de tjänster som är mindre efterfrågade av våra kunder. Systematisk Arbetsmiljö kommer därför att utgå ur vårt tjänstesortiment per den 1 april 2018. Vi hoppas att detta inte ställer till problem för dig som kund och att du hittar en likvärdig tjänst för din verksamhet. För att du som ska få så lite negativ påverkan som möjligt har vi ingått ett samarbete med Avonova som går ut på att du ska få en likvärdig service fast av en annan leverantör.

Hur länge kommer Anticimex leverera tjänsten?

Sista dagen för leverans av Systematisk Arbetsmiljö är per den 31/3 2018. Vi vill dock vara tydliga med att Anticimex kan komma att anlita Avonova som underleverantör fram till dess att vår tjänst avvecklas, om vi anser att vi inte kan leva upp till rådande leveranskapacitet.

Kommer några faktureringsrutiner ändras?

Nej, inte så länge Anticimex ansvarar för avtalet. Fakturering kommer ske som tidigare och som längst till 1 april 2018. Om faktura skulle nå dig efter 1 april kommer en kreditnota utfärdas kort därefter liksom om du har betalat för en period som sträcker sig längre än 1 april 2018.

Ni har föreslagit Avonova som framtida leverantör av er tjänst, varför?

Avonova är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och ledarsupport. Med service på cirka 120 orter är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster som matchar vårt erbjudande inom Systematisk Arbetsmiljö. Läs mer om Avonova på www.avonova.se

Om jag vill använda Avonova som leverantör efter 1 april, kan Avonova ta över befintligt avtal som jag har med Anticimex?

Nej, du behöver upprätta ett nytt avtal med Avonova. Avonova kommer kontakta dig för att påbörja en diskussion om en framtida lösning.

Publicerad: 2017-06-07

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.