Systematiskt brandskyddsarbete

Våra tjänster inom brandskydd minskar riskerna för dyra och förödande brandskador och kan hjälpa till att rädda liv. Vi har alla typer av brandtjänster, kontakta oss så berättar vi mer. Våra brandskyddstekniker hjälper dig med brandskyddsarbetet utifrån dina behov.

Förebyggande brandskydd och brandsäkerhet

För dig som har ambition att bedriva ett fullgott brandskyddsarbete bör alltid ställa dig några grundläggande frågor när du arbetar fram en plan för din brandsäkerhet.

  • Hur ser brandsäkerheten ut på din arbetsplats eller i din fastighet?
  • Vilka konsekvenser skulle en brand kunna få?
  • Vill du helst lägga din tid på kärnverksamheten och samtidigt känna dig trygg med att din verksamhet är skyddad?
  • Är ditt brandskydd är uppdaterat och väl fungerande? 

Vi erbjuder tjänster inom brandskydd som minskar riskerna för dyra och förödande brandskador och begränsar skadorna om en brand ändå skulle inträffa.

Vem ansvarar för brandskyddet?

Den som bedriver verksamhet i, eller äger en byggnad eller fastighet har ansvaret för att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och förhindra bränder, samt att begränsa skador till följd av brand. I händelse av brand drabbas inte bara människor utan också verksamhetens produktion, lokaler och inventarier. För att minska riskerna krävs att ett regelbundet och systematiskt brandskyddsarbete utförs.

Så arbetar vi för att uppnå en ökad brandsäkerhet

Våra brandskyddstekniker ger dig professionell hjälp i ditt brandskyddsarbete, oavsett om du efterfrågar en specifik insats eller en omfattande helhetslösning för att uppnå en god brandsäkerhet. Med våra digitala verktyg för systematiskt brandskyddsarbete, SBA, kan du utföra egenkontroller, upprätthålla rutiner och planera ditt arbete så det blir utfört i tid, samtidigt som vi följer upp och stöttar dig i ditt brandskyddsarbete, utbildar personalen och underhåller och kontrollerar brandutrustning.

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem

Med rätt rutiner och kunskap kan du och dina medarbetare uppmärksamma risker, förhindra att en brand uppstår och även begränsa spridningen om olyckan skulle vara framme. Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan hjälpa dig.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.