Brandlarmsprovning

Som en del av vårt tjänsteutbud för brandskydd erbjuder vi brandlarmsprovning för att förebygga skador till följd av brand hos företag och organisationer runt om i landet.

Ett fungerande brandlarm räddar både liv och egendom

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är den att begränsa och släcka. En brandlarmanläggning är ett viktigt system för att tidigt upptäcka och varna om att en brand har uppstått och därigenom möjliggöra tidig släckning av branden eller utrymning av lokalerna. Att brandlarmet fungerar som de ska är en förutsättning för att minimera den risk som en brand medför, både vad gäller att rädda liv och även de kostnader som bränder ofta orsakar.

Kontroller säkerställer funktionen

SBF 110 är ett regelverk som ges ut av Brandskyddsföreningen med målet att enas om gemensamma regler för brandlarm. Även om dessa är frivilliga att följa så kan lagen, försäkringsbolaget eller annan funktion som har kravställt att anläggningen ska installeras, även föreskriva att denna ska utformas enligt reglerna. Det innebär bland annat att verksamheten ska genomföra löpande månadskontroller och kvartalsprov enligt SBF 110.

Även andra anläggningar som inte alls eller delvis inte utformats enligt regelverket rekommenderas att följa avsnittet för kontroller och provningar.

Vi hjälper dig med månadskontroller och kvartalsprov

För att ni ska få tid att fokusera på er verksamhet och slippa handla in dyr provutrustning så kan vi hjälpa er med kvartalsproven. Önskar ni säkerställa anläggningens löpande drift så hjälper vi er även med den förenklade kontrollen varje månad.

Så går kvartalsprov till

Varje kvartal provas brandlarmanläggningens ingående delar för att säkerställa att dess funktion upprätthålls över tid. Man provar då både dess förmåga att detektera en brand och ljudsignalerna från utrymningslarmet samt att de funktioner som styrs av brandlarmet fungerar. Exempel på det sistnämnda kan vara att dörrar stängs, rökluckor öppnas eller att överföringen till SOS fungerar.

Så går månadskontroll till

Varje månad genomförs en enklare statuskontroll vid anläggningens centralapparat för att säkerställa att inga felaktigheter uppstått.

 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.