Hjälp med brandtätning

För att förhindra att en brand sprider sig okontrollerat delas en byggnad upp i brandceller. Tak, golv, väggar, dörrar och fönster är gränser mellan brandcellerna och de måste vara täta. Hur ser det ut i dina lokaler?

Vi upptäcker ofta brister i brandcellerna

Vid våra inspektioner uppmärksammar vi ofta hål  i gränserna till brandcellerna. Otätheter och hål uppstår oftast i samband med genomföringar av rör och kablar. De måste tätas för att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara uppfyllt på byggnaden. Tjänsten Brandtätning innebär att vi tätar genomföringar och håligheter i brandcellsgränsen för att minska risken för okontrollerad brandspridning.

Bygglagstiftningen styr

För att en brand inte ska spridas okontrollerat inom en byggnad, eller försvåra utrymning på grund av rökutveckling, så är ofta byggnader uppdelade i brandceller. Det är reglerat av bygglagstiftningen. Brandcellerna är i sin tur uppbyggda av brandcellsgränser som består av brandcellens byggnadsdelar, som väggar, dörrar, fönster, golv eller tak.

Brandtätning försvårar för branden

Brandcellsgränsen ska motstå brandspridning under viss bestämd tid. Det finns olika tidsgränser beroende på vilken typ av byggnad och verksamhet det rör sig om. Vanliga klassningar är 30 och 60 minuter innan branden och brandgaserna ska kunna ta sig igenom brandcellsgränsen och vidare in i nästa del av byggnaden. Det förutsätter att brandcellsgränserna hålls intakta och täta.

Vi hjälper dig med din brandsäkerhet

Anticimex erbjuder tjänster och utbildningar som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan erbjuda inom Brandsäkerhet.

Välj själv vad du vill ha hjälp med

Vi vet hur viktigt det är med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.