Inspektion brandskydd

Behöver du en samlad och aktuell bild av hur brandskyddet hos er ser ut? Vet du om vilka problem och brandrisker som finns? Låt oss göra en inspektion och utvärdering av er verksamhet.

Inspektion av brandskyddet är ett effektivt sätt att observera brister och förbättringsområden i verksamheteter. Detta sker bland annat genom:

  • Visuell inspektion
  • Intervjuer med personal
  • Dokumentationsgranskning

De observationer som sker under brandskyddsinspektionen värderas och bedöms mot de krav som ställs på verksamheten, som till exempel lagstiftningen, allmänna råd och branschriktlinjer. Man ska också vara uppmärksam på att de brister som upptäcks under inspektionen kan vara tecken på andra mer systematiska problem. Fokus bör då ligga på att åtgärda dessa för att öka brandsäkerheten på arbetsplatsen.

Vad händer efter inspektionen av brandskyddet?

Baserat på vad som har observerats vid inspektionen så får ni, för verksamheten, anpassade förslag på åtgärder. för att öka brandsäkerheten Om observerade brister beror på kunskap i verksamheten så kan vi hjälpa till med utbildningar. Saknas ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete kan vi hjälpa er att upprätta de system som ni behöver för att skapa en säkrare miljö ur brandskyddssynpunkt. Vi kan även hjälpa er med att åtgärda vissa brister i byggnaden så som att upprätta utrymningsplaner och utföra brandtätningar.

Vi inspekterar ert brandskydd årligen, eller hur ofta ni vill

Våra inspektioner sker minst en gång per år beroende på era behov och vilka risker som finns hos er. Våra brandskyddstekniker går då igenom er verksamhet för att hitta potentiella förbättrningspunkter.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.