Rökluckor

Har du rökluckor monterade hos dig? Kontrollerar och underhåller du dem årligen? De fyller en mycket viktig funktion om det börjar brinna i din fastighet. Vi kan hjälpa dig så att de är funktionsdugliga.

En fungerande röklucka gör räddningstjänstens jobb lättare

Syftet med rökluckor är att göra det möjligt för räddningstjänsten att ventilera ut brandgaser ur ett utrymme för att få ner temperaturen samt minska risken för övertändning/brandgasexplosion. Det gör att man kan begränsa spridningen av brandgaser i en byggnad och minska omfattningen av skadorna. Indirekt kan de göra skillnad när det gäller möjligheten att rädda liv.

Många rökluckor fungerar dåligt

Vår erfarenhet är att underhållet av rökluckor fungerar bristfälligt i hela landet, speciellt i flerfamiljshus och liknande fastigheter. Många luckor fungerar inte alls, är fastskruvade, öppnas inte av andra orsaker, läcker vatten eller fukt och leder till kallras, och därmed högre energikostnader.

Du måste kontrollera rökluckorna regelbundet

Du måste låta kontrollera och underhålla rökluckorna en gång om året för att vara säker på att de är funktionsdugliga och uppfyller de krav som och lagar som gäller. Kraven hittar du i Lagen om skydd mot olyckor, i Boverkets byggregler (BBR) och i Arbetsmiljölagen.

Äger du fastigheten är du ansvarig

Rökluckor sitter ofta i trapphus, hisschakt eller andra utrymmen som är viktiga att hålla fria från brandgaser. Industrier, butiker eller andra stora utrymmen där riskerna är stora har vanligtvis rökluckor installerat och det är normalt fastighetsägarens ansvar att de genomgår nödvändig service och underhåll.

Vi hjälper dig med din brandsäkerhet

Anticimex erbjuder tjänster och utbildningar som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan erbjuda inom Brandsäkerhet.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.